nieuws

TBI boekt verlies bij vastgoedpoot

bouwbreed

TBI heeft vorig jaar ruim 10 miljoen euro verlies geleden op zijn vastgoedactiviteiten.

Dat blijkt uit de jaarcijfers die het Rotterdamse bouw- en installatieconcern
gisteren naar buiten heeft gebracht. Mede door het verlies bij de
vastgoeddivisie nam het bedrijfsresultaat van TBI over 2009 met 64 procent af
tot 22,3 miljoen euro. De nettowinst zakte met 67 procent tot 15,5 miljoen. In
2008 droeg de vastgoedpoot nog 14,8 miljoen bij aan het resultaat van TBI.
Dalende woningverkopen in het afgelopen jaar dwongen de onderneming echter om
ongeveer 10 miljoen euro af te schrijven op de grondposities. De vastgoeddivisie
werd daarnaast geconfronteerd met onderdekking van de algemene kosten en
oplopende margedruk door dalende prijzen. TBI blijft niettemin vertrouwen houden
in de vastgoedactiviteiten. Het concern verwacht dat die “binnen afzienbare
tijd” weer winstgevend zullen zijn. De divisies bouw en techniek sloten het jaar
beide af met winst. Bouw voerde het resultaat zelfs op, met 11 procent tot 30
miljoen. De techniekbedrijven van TBI leverden wel in. De winst daalde met 60
procent tot 12,6 miljoen. Vooral technisch dienstverlener Baas kende een
teleurstellend jaar.

Losgelaten

TBI zag afgelopen jaar de omzet met ruim 10 procent teruglopen tot 2,1
miljard euro. Dit jaar lopen de opbrengsten verder terug tot 2 miljard, zo
verwacht het concern. Het streven naar een omzet van 3 miljard in 2013 heeft de
TBI-directie inmiddels losgelaten “gezien de opgetreden verslechtering van de
economische omstandigheden”. Dat de marktsituatie drastisch is veranderd blijkt
ook uit het orderboek. TBI slaagde er vorig jaar in om voor dik 2 miljard euro
aan nieuwe opdrachten binnen te halen, bijna een miljard minder dan in het jaar
ervoor. De onderneming startte het jaar met 2,6 miljard euro aan werk op de
plank. Naar verwachting zal daarvan 1,5 miljard dit jaar worden uitgevoerd en
1,1 miljard in 2011 en latere jaren.

Utiliteitsmarkt

Het bouw- en techniekconcern verwacht dat dit jaar de utiliteitsmarkt zal
krimpen met name door stagnatie in de nieuwbouw van kantoren. De inframarkt zal
op niveau blijven en vooral worden gedragen door grote projecten. Intern zal TBI
in 2010 vooral gericht zijn op kostenbeheersing. Of dat ten koste van
arbeidsplaatsen gaat is vooralsnog onbekend. Vorig jaar kromp de personele
sterkte van de Rotterdammers met 254 tot 9.000.

Kerncijfers TBI

2009; 2008 (x miljoen euro)

Reageer op dit artikel