nieuws

Suikerfabriek bijna historie

bouwbreed

Suikerfabriek bijna historie

Afgelopen najaar verdwenen de twee beeldbepalende suikersilo’s van CSM in Breda al onder de slopershamer.

Inmiddels heeft A.C. Stolwerk Sloopwerken bijna het hele CSM-complex
ontmanteld. Eind deze week resteert alleen nog maar de voormalige kalkoven, die
met 65 meter tevens het hoogste punt vormde van de bedrijfsgebouwen. Tussen eind
juni en half juli verwacht directeur-eigenaar A.C. Stolwerk junior precies
volgens planning het complex bijna leeg op te leveren. De gebouwen zijn dan
ontmanteld tot begane-grondniveau. Er is bijna 150 ton asbesthoudend materiaal
verwijderd. De fundamenten worden pas verwijderd als een nieuwe eigenaar zich
aandient voor het terrein.

Reageer op dit artikel