nieuws

Streep door zoetwaterkanaal Haringvliet

bouwbreed

De aanleg van een zoetwaterkanaal op de Zuid-Hollandse eilanden langs het Haringvliet gaat niet door

Daardoor zullen de sluizen dichtblijven.
De aankoop van de benodigde gronden voor het kanaal is te duur geworden. De rijksoverheid heeft een budget beschikbaar gesteld waarvoor de provincie Zuid-Holland het moest doen. Dat lukt nu niet waardoor alle opties opnieuw zijn bekeken. Gehoopt wordt dat een alternatief tracéwel binnen het budget gerealiseerd kan worden.
De aanleg van het kanaal is nodig om de landbouwers te beschermen tegen zout water en voor de zoetwatervoorziening. Doordat het kanaal er voorlopig niet komt, gaat de verzilting van het Haringvliet waartoe al in 2000 is besloten, nu ook niet door. De sluizen in de dam die op een kier gezet zouden worden om getijden terug te brengen, blijven nu gesloten.
De provincie gaat nu voor de zomer overleggen met onder andere de grondeigenaren, gemeenten en natuurmonumenten om een oplossing te vinden. Daarbij worden de zeven varianten voor het kanaaltracéonder de loep genomen. Eén daarvan moet uitkomst bieden. Zolang de zoetwateraanvoer niet geregeld is, zullen de sluizen dicht blijven.

Reageer op dit artikel