nieuws

Schoolventilatie klaar voor subsidie

bouwbreed Premium

‘Plug & Play Schoolunit’ noemt Auerhaan Klimaattechniek zijn vraaggestuurde ventilatiesysteem voor schoollokalen.

“Buiten het boren van twee gaten voor de aan- en afvoer van lucht vergt de
montage weinig handelingen”, zegt Bert van Loenen van de leverancier uit
Lelystad over het ventilatiesysteem. Het voldoet als geheel aan de
subsidie-eisen van het Rijk. De rijksoverheid houdt 150 miljoen euro gereed aan
subsidies om het binnenklimaat van scholen te verbeteren. “Ruim 90 procent van
de Nederlandse gemeenten heeft een aanvraag ingediend”, zegt Van Loenen. Het
Rijk betaalt 60 procent van het toestel en de installatie. Per lokaal komt het
maximumbedrag op 7500 euro. De rest moeten gemeenten al dan niet met een
bijdrage van de scholen bijpassen. De regeling loopt tot 31 december van dit
jaar. Eén van de voorwaarden luidt dat een installatie maximaal 35 decibel
lawaai mag maken. “Bureau Peutz heeft vastgesteld dat ons systeem binnen een
verplaatsing van 800 kubieke meter lucht per uur tot 32 decibel komt”, zegt Van
Loenen. De hoeveelheid van 800 kubieke meter ligt eveneens vast in de
voorwaarden. “In een lokaal zitten 25 tot dertig leerlingen. Per leerling is 25
kubieke meter lucht per uur nodig. Daarmee komt het totaal op 750 kubieke meter
per uur.”

Garantie

“Auerhaan garandeert de waarde van 32 decibel alleen als het systeem wordt
uitgevoerd conform de catalogus”, zegt Van Loenen met nadruk. Het toestel wordt
buiten opgehangen. Twee gaten van elk 30 centimeter diameter worden door de
gevel geboord. In die gaten komen slangen voor de aan- en afvoer van lucht. Het
toestel draait automatisch aan de hand van de metingen van een CO2-sensor. Per
lokaal wordt een toestel gebruikt. “Schoolbesturen hebben doorgaans geen
specifieke kennis van ventilatiesystemen”, zegt Van Loenen. Dat betekent ook
vaak dat ze niet echt weten wat ze aanschaften. Auerhaan bouwde in Lelystad een
klaslokaal na om schoolbesturen de aspecten van ventilatie te laten ervaren. Het
bedrijf demonstreert er ook zijn toestel en de manieren waarop dat kan worden
geïnstalleerd.

Reageer op dit artikel