nieuws

Schildersector blinkt uit in conflicten

bouwbreed

Schilders ruziën relatief vaak onderling, terwijl discriminatie in de bouwsector relatief vaak voorkomt.

Dat blijkt uit de
Arbobalans 2009 van
TNO
. In de top tien van beroepen naar conflicten op het werk neemt de
schilderssector de vierde plaats in. Zevenendertig procent van de schilders had
in 2008 wel eens een conflict met zijn collega. Vierentwintig procent ruziede
met zijn leidinggevende. Onderlinge intimidatie komt vooral voor onder laders,
lossers, grondwerkers en kraanmachinisten (18 procent). De bouwnijverheid staat
vijfde in de in de top tien van discriminatie naar sector. In de aannemerij
wordt relatief veel gediscrimineerd over het geloof of seksuele geaardheid (twee
procent waar het landelijk gemiddelde een procent is).

Fysiek zware beroepen

Als het gaat over fysiek zware beroepen vult de bouw de hele top vier.
Loodgieters, fitters, lassers, plaat- en constructiewerkers staan gedeeltelijk
op één. Op twee staan metselaars, timmerlieden en andere bouwvakkers. Op drie de
grondwerkers en kraanmachinisten. De schilder is het op vier na fysiek zwaarste
beroep.

Reageer op dit artikel