nieuws

Sanering Polderweggebied voor rekening Amsterdam

bouwbreed

De Ontwikkelingscombinatie Polderweggebied (OCP) hoeft de gemeente Amsterdam niet extra te betalen voor de sanering van het terrein van de oude Oostergasfabriek.

Dit heeft de rechtbank Amsterdam bepaald. Door deze uitspraak leidt de gemeente een schade van maximaal 5 miljoen euro.
OCP, een samenwerkingsverband van Rabo Bouwfonds en de woningcorporaties Ymere en Stadgenoot, ontwikkelen op het terrein nabij de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost onder meer winkels, woningen en voorzieningen. Voor de afkoop van de erfpacht betaalden zij eind 2005 38,6 miljoen euro. Vanwege tegenvallers in de grondexploitatie werden de bouwplannen ruim twee jaar later geoptimaliseerd en flink uitgebreid. Onder meer de bouw van een grotere en dieper gelegen parkeergarage veroorzaakt extra saneringskosten. Voor de extra bouwmogelijkheden betaalden de ontwikkelaars vervolgens een eenmalig bedrag van 17 miljoen euro.
Daarna ontstond een conflict over de verrekening van de kosten. Volgens OCP had de gemeente zich contractueel verplicht de grond volledig te saneren, bouwrijp en woonrijp te maken.
De gemeente stelde zich op het standpunt dat de extra kosten van grondsanering voor rekening kwamen van de ontwikkelaars. De rechtbank stelt OCP in het gelijk. Zij dienen de grond geleverd te krijgen zonder nadere maatregelen of werkzaamheden vanwege verontreinigingen. Van een aanvullende vergoeding aan de gemeente kan geen sprake zijn.
Deze opvatting staat diametraal op de opvatting van de gemeente, zo schrijft wethouder Van Poelgeest van Grondzaken aan de gemeenteraad. De gevolgen van de uitspraak worden betrokken bij de lopende onderhandelingen met OCP. Door de economische crisis is de ontwikkeling van het gebied inmiddels sterk vertraagd.

Reageer op dit artikel