nieuws

Rol van zelfstandige zonder personeel in de bouw is aan het veranderen

bouwbreed Premium

De bouw heeft baat bij de 53.000 in de branche werkzame zzp’ers. Zonder de zelfstandigen gaat er 63 miljoen euro minder om in de sector.

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau SEO, in opdracht van het
ministerie van economische zaken. Zonder zelfstandigen zouden bouwbedrijven er
licht op vooruit gaan, wat vooral komt omdat werknemers goedkoper zijn dan
werknemers. Wel zouden de bedrijven dan geen baat meer hebben van het feit dat
de zelfstandigen een flexibele schil voor bedrijven vormen. Volgens het
onderzoeksbureau telt de bouwsector op dit moment 53.000 zzp’ers. De sector
heeft een krappe arbeidsmarkt, waarin zzp’ers een sterke onderhandelingspositie
hebben. Een zzp’er verdient volgens SEO 69.000 euro per jaar. Daarvoor werkt de
zelfstandige 46 weken per jaar met een gemiddelde werkweek van 40 uur. Het
uurtarief van zelfstandigen in de bouw ligt gemiddeld op 37,50 euro. Een
gemiddelde zzp’er draait tien projecten per jaar.

Regisseur

SEO merkt op dat de rol van de zzp’er in de bouw substantieel aan het
veranderen is. Had een zzp’er vroeger voornamelijk de rol van onderaannemer,
tegenwoordig is de zzp’er ook steeds vaker echt een zelfstandige en is hij
verantwoordelijk voor bijvoorbeeld materiaalkeuze. Zzp’ers spelen meer en meer
de rol van hoofdaannemer of regisseur. De bouw is de bakermat van het zzp-schap
in Nederland, meent het SEO. Stukadoors en loodgieters waren de eersten die in
grote aantallen kozen voor het zzp-schap, en zodoende de bestaande
aannemingsbedrijven van flexibiliteit voorzagen. “In dit licht bezien kan de
bouw als een zeer moderne bedrijfstak beschouwd worden”, aldus de onderzoekers.
In 2006 waren er bijna 82.000 bedrijven actief in de bouwnijverheid. Slechts 1
procent van deze bedrijven telt vijftig of meer werkzame personen. Het overgrote
deel betreft kleine bedrijven: bijna 84 procent van de bedrijven heeft minder
dan vijf werkzame personen. 59 procent van de bedrijven is een eenmansbedrijf.
De ongeveer 224.000 werknemers (cijfers 2008) werken voornamelijk voltijds, de
gemiddelde werktijdfactor bedraagt 91,5 procent.

Reageer op dit artikel