nieuws

Rijkswaterstaat deelt kennis over voegovergangen

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat wil dat andere wegbeheerders en ‘de markt’ meer kennis krijgen van voegovergangen en opleggingen


Meer kennis levert volgens de dienst minder overlast op bij het onderhoud en herstel van deze wegonderdelen. “Voegovergangen en opleggingen zijn kwetsbare onderdelen”, zegt Arie Reij van CUR Bouw & Infra. Ze gaan volgens hem soms niet even lang mee als de viaducten en bruggen waarvan ze deel uitmaken. “Herstel betekent altijd overlast voor de weggebruiker”, stelt Reij vast. Rijkswaterstaat wil die overlast beperken. De dienst riep daarvoor het Platform Voegovergangen en Opleggingen in het leven. CUR Bouw & Infra en CROW faciliteren het initiatief.
Op termijn vervangt het Platform het Loket Voegovergangen dat nu nog bij Rijkswaterstaat is ondergebracht. Eén van de taken is het geven van informatie over onder meer het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van voegovergangen en opleggingen. “Het blijft nog even een vraag hoe die informatie moet worden afgerekend”, zegt Reij, “via een contributie of per verzoek.” Een andere taak is het stimuleren van nieuwe ontwerpen. Het platform wil ook bestaande richtlijnen voor ontwerp en uitvoering verder ontwikkelen.

Beschadigingen

“Het platform voorziet in een behoefte”, vindt Reij. Over het hele land genomen zitten er heel wat voegovergangen en opleggingen in wegen van Rijk, provincie en gemeente. Mankerende voegovergangen en opleggingen kunnen naar zijn ervaring heel wat problemen veroorzaken. Beschadigingen kunnen leiden tot lekkages en overlast geven op de weg onder een viaduct. Weggebruikers ervaren de beschadigingen als een onaangename hobbel. Daar komt bij dat het verkeer de schade vergroot. De mankementen kunnen op hun beurt weer schade veroorzaken aan passerende voertuigen.
Het Platform Voegovergangen en Opleggingen houdt op 27 april een bijeenkomst in het LEF Future Centre van Rijkswaterstaat in Utrecht.

Reageer op dit artikel