nieuws

Regeling Ruimte voor Ruimte goed voor bouw

bouwbreed

De bouwsector profiteert van de regeling Ruimte voor Ruimte. Dat is een van de conclusies uit het boek ‘De Fluisterrevolutie op het Platteland’.

De effecten van de regeling Ruimte voor Ruimte, die precies tien jaar geleden het daglicht zag, zijn onderschat. Het opkopen van mestrechten van intensieve veehouderijen en de stallensloop in combinatie met de uiteindelijke bouw van 5000 woningen heeft forse milieuwinst opgeleverd en de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied vergroot. Bovendien zorgt de regeling voor een investering van zo’n drie miljard euro in de bouw.
In het boek worden de gevolgen van de Regelingen Beëindiging Veehouderijen en Ruimte voor Ruimte, die voortvloeiden uit de varkenspest van 1997, op een rijtje gezet en geanalyseerd in openhartige interviews met politieke en ambtelijke hoofdrolspelers van toen en nu.
De opkoop van mestrechten en de Regeling Ruimte voor Ruimte werd 15 maart 2000 bekrachtigd in het zogenoemde Pact van Brakkestein. In het gelijknamige Nijmeegse landgoed namen de ministeries van Landbouw en VROM, de vijf provincies Gelderland, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Utrecht, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met dat pact een voorschot op de uitvoering van de reconstructie van het platteland in Zuid- en Oost-Nederland.

Ontsierd

Doelstellingen van de regeling waren het terugdringen van het mestoverschot, afslanking van het aantal veehouderijen en opschoning van het buitengebied dat steeds meer ontsierd werd door oude stallen en schuren. De stallensloop werd voorgefinancierd door provincies en gemeenten, die dat geld konden terugverdienen met de bouw van 6500 woningen.
Het aantal woningen is inmiddels bijgesteld naar ongeveer 5000. Meer dan de helft daarvan is inmiddels gebouwd. De overige kavels zijn voor het grootste deel in de verkoop. De bouw levert niet alleen veel extra werkgelegenheid op, maar ook een injectie van uiteindelijk zo’n 3 miljard euro in de bouw en aanverwante sectoren.

Reageer op dit artikel