nieuws

Rechter laat fout NMa in zaak tegen Oomen onbestraft

bouwbreed

De Rotterdamse rechtbank heeft een fout van mededingingsautoriteit NMa in de kartelzaak tegen aannemer M.J. Oomen uit Sprundel onbestraft gelaten.

Dat blijkt uit het vonnis dat onlangs is gepubliceerd. De kartelwaakhond
verzuimde destijds om Aannemingsmaatschappij M.J. Oomen op te nemen in het
rapport waarin alle deelnemers van het verboden vooroverleg in de grond-, weg-
en waterbouw stonden vermeld. In plaats daarvan noteerde de NMa per ongeluk
Aannemings- en Transportbedrijf M.J. Oomen als een van de overtreders van het
kartelverbod. Volgens de rechter is echter “van meet af aan duidelijk geweest”
dat het rapport toezag op de aannemingsmaatschappij uit Sprundel. Het bedrijf
wees de NMa immers in 2004 zelf al op de foute tenaamstelling toen zij een
clementieverzoek had ingediend. Aanleiding om de boete die Oomen in 2005 kreeg
opgelegd van de kartelautoriteit – ruim 255.000 euro – ongedaan te maken, zag de
rechtbank dan ook niet. “De onderneming was zich ervan bewust dat het rapport
zich ook richtte tegen aannemingsmaatschappij M.J. Oomen”, aldus de rechter.

Draagkracht

Aannemings- en Transportbedrijf M.J. Oomen maakt wel onderdeel uit van de
M.J. Oomen Groep, maar is vooral gericht op transport en verhuur van groot
materieel en niet op de uitvoering van infrastructureel werk. Dat is
ondergebracht bij de Aannemingsmaatschappij M.J. Oomen. De rechtbank wees ook
andere bezwaren van de gww-aannemer tegen de kartelboete af. Anders dan Oomen
vindt de rechter dat de NMa bij de sanctie wel voldoende rekening heeft gehouden
met de draagkracht van het bedrijf. Ook is de rol van de overheid in de
bouwfraudezaak voldoende verdisconteerd in de sancties. Op één punt kreeg Oomen
wel gelijk: de periode tussen het rapport en de uiteindelijke boeteoplegging is
met vier jaar en vijf maanden veel te lang geweest. Om die reden werd de boete
uiteindelijk met 2500 euro verlaagd tot net geen 253.000.

Reageer op dit artikel