nieuws

Raad van State keurt plan voor windpark af

bouwbreed Premium

De Raad van State blokkeert de aanleg van een windturbinepark bij Hattem

De raad oordeelt dat de provincie Gelderland heeft verzuimd een milieueffectrapportage (MER) te laten uitvoeren. Die rapportage is nodig, daar het totale vermogen van de turbines de wettelijke vastgestelde drempel van 15 megawatt overschrijdt. Vereniging Landschap en Milieu Hattem en omwonenden tekenden het beroep bij de Raad van State aan. Gelderland en Overijssel streven gezamenlijk naar de oprichting van twaalf windturbines bij het knooppunt Hattemerbroek.

Reageer op dit artikel