nieuws

Raad van State blokkeert aanleg windpark

bouwbreed Premium

De Raad van State blokkeert de aanleg van een windturbinepark bij Hattem.

De provincie Gelderland heeft naar het oordeel van de raad verzuimd voor het
plan een milieueffectrapportage (MER) te laten uitvoeren. Die rapportage is
nodig, daar het totale vermogen van de turbines de daarvoor wettelijke
vastgestelde drempel van 15 Megawatt overschrijdt. Het beroep bij de Raad van
State was ingesteld door de
Vereniging
Landschap en Milieu Hattem
en omwonenden. De provincies Gelderland en
Overijssel streven gezamenlijk naar de oprichting van twaalf windturbines bij
het knooppunt Hattemerbroek, waar de snelweg a50 aansluit op de A28. Het park is
gepland op grondgebied van zowel de gemeente Kampen (Overijssel) als het
Gelderse Hattem.

Reageer op dit artikel