nieuws

Opdracht gemist door K-verklaring

bouwbreed

De zogenoemde K-verklaring is alleen geldig met de handtekening van de bestuurders van een onderneming. Om die reden grepen baggerbedrijven De Boer en van der Kamp naast een baggerklus van Rijkswaterstaat.

Nog regelmatig grijpen aannemers naast opdrachten omdat de K-verklaring
ontbreekt of is ondertekend door de verkeerde persoon, signaleert Stichting
Marktwerking Installaties (SMI), de aanbestedingswaakhond van de installateurs.
Het is een van de verplichte documenten die nodig zijn bij een aanbesteding van
overheden. De meeste ondernemingen weten inmiddels dat alleen de handtekeningen
van het bestuur, het hoogste management verantwoordelijk maakt voor het naleven
van de mededingingsregels. De handtekening is verplicht gesteld in de nasleep
van de bouwfraudeaffaire en maakt bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor
ongeoorloofde prijsafspraken. Een volmacht voldoet niet. In zes eerdere
rechtszaken is al aangetoond dat het ontbreken van de verklaring leidt tot
uitsluiting. Maar dat geldt eveneens voor een K-verklaring met de handtekening
van een bedrijfsdirecteur, ook als die is gemachtigd door het bestuur.

Volmacht

In december 2009 vochten de baggeraars de uitsluiting van Rijkswaterstaat
zonder succes aan bij de Haagse rechtbank. Het baggerwerk in het Waddengebied
gedurende 60 maanden ging aan hun neus voorbij. De statutair directeur en niet
de bestuurder van het baggerbedrijf had de vereiste de K-verklaring getekend.
Extra zuur was dat Rijkswaterstaat in het verleden wel de handtekening van de
betreffende directeur had geaccepteerd. De rechter oordeelde echter dat een
volmacht op elk moment is in te trekken en daarom geen rechtsgeldigheid heeft.
Acceptatie in het verleden betekent niet automatisch dat een aanbesteder deze
ook bij een nieuwe aanbesteding hoeft te accepteren, waarschuwt SMI. Nog
recenter werd een installateur om diezelfde reden de deur gewezen, met
verwijzing naar de uitspraak in de baggerzaak.

Reageer op dit artikel