nieuws

Noord-Holland eist duurzaam hout

bouwbreed

De provincie Noord-Holland eist vanaf 1 juni dat aannemers bij provinciale opdrachten alleen nog duurzaam hout toepassen

In de inschrijvingseisen van de provincie wordt met ingang van 1 juni
opgenomen dat het te verwerken hout aantoonbaar duurzaam geproduceerd is.
Aannemers moeten daarom vanaf die datum beschikken over een COC-certificaat
(Chain of Custody, de handelsketen). De eis geldt niet alleen voor hout dat in
het werk wordt gebruikt, maar ook voor bijvoorbeeld verloren bekisting. Onder
duurzaam geproduceerd hout verstaat de provincie hout dat minimaal voldoet aan
de criteria van de Timber Procurement Assessment Committee, de
toetsingscommissie die eind 2007 door het ministerie van VROM is ingesteld.
Daarnaast moet het hout geleverd worden met een keurmerk dat is gebaseerd op een
standaard- en certificeringssysteem dat wereldwijd toepasbaar is. Ten slotte wil
de provincie dat het hout voor de volle 100 procent uit duurzaam beheerde bossen
komt. Leveringen gemengd met ander hout, bijvoorbeeld Controlled Wood, zijn niet
toegestaan. Hout met het keurmerk FSC-Pure voldoet aan de criteria van de
toestinscommissie.

Reageer op dit artikel