nieuws

Nibag maakt monumenten rond Schiphol stiller

bouwbreed

Adviesbureau Nibag vermindert de geluidsoverlast in ruim dertig monumenten en 220 woningen rond Schiphol. “Maatwerk”, noemt adviseur monumentenzorg Björn ten Broeke van het Oldenzaalse bureau het. Hij verwacht dat eind dit jaar de voorstellen kunnen worden gerealiseerd.

De monumenten in onder meer in Aalsmeer, Nieuwveen, Kudelstaart en Zevenhoven zijn lastig te voorzien van een geluidwerende isolatie, vindt ten Broeke. “Aan de buitenkant mag niets veranderen en binnen zijn de mogelijkheden ook niet onbeperkt.” De oplossing: zwaar plaatmateriaal en (drie)dubbel glas met een extra folie tussen de ruiten. “Geluid wordt het best geïsoleerd door een zware massa”, legt Ten Broeke uit. De handel biedt ook speciale folies om geluidsoverlast te verminderen, maar die laten volgens hem in de praktijk toch nog veel door.
Niet alle woningen hoeven even zwaar aangepakt te worden, verwacht Nibags monumentenadviseur. “Een deel heeft alleen overdag last van het vliegtuiglawaai en de rest alleen ’s nachts.” De maatregelen zijn volgens hem vooral bedoeld voor de slaapkamers van de woningen. Dan komt het werk neer op onder meer het verzwaren van bestaande voorzetwanden.
In de monumentale panden wordt daarvoor een speciale gipsplaat gebruikt. Die wordt in de vorm van een dambord aangebracht op de binnengevel. Door de platen om en om te bevestigen op de muur, voorkomt Ten Broeke dat een ruimte verandert in een klankkast. Afhankelijk van de geluidsdruk wordt deze beplating in meerdere lagen aangebracht.
De platen zijn geen reguliere handelsproducten. Ten Broeke: “De standaardmaten zijn vaak te groot om de platen over een al dan niet monumentale trap naar boven te brengen.” En omdat ze bedoeld zijn om geluidsoverlast te reduceren, zijn ze ook zwaarder dan de standaardplaten uit de reguliere bouwmaterialenhandel.

Tweede plaats

Bij de beglazing gaat het volgens Ten Broeke vooral om het isoleren van geluid; warmte-isolatie komt wat hem betreft op de tweede plaats. Geluid kan worden geïsoleerd door bijvoorbeeld aan de achterkant van de bestaande beglazing een extra kozijn te monteren. In dit kozijn kan zwaarder enkelglas of (drie) dubbelglas worden gezet. “Aan de bestaande beglazing mag niets veranderen zolang het nog origineel is.”
Elk monument heeft eigen karakteristieke elementen en dus zegt Ten Broeke voor elk pand een apart plan te moeten maken. Dat voorstel moet hij eerst bespreken met de projectorganisatie Project Geluidsisolatie Schiphol van Rijkswaterstaat Noord-Holland. Daarna moet de monumentencommissie waaronder een pand ressorteert zich buigen over de voorstellen.
Plannen zijn tot nog toe niet gemaakt, legt Ten Broeke uit. Het werk voorziet momenteel in het doen van metingen en het voorbereiden van de komende werken. “De realisatie daarvan kan op z’n vroegst eind dit jaar beginnen.”
De voorbereidingen leren de adviseur monumentenzorg van Nibag dat het gebrek aan een goede geluidsisolatie een veel voorkomend gebrek is. “Geluidsoverlast werd vaak bestreden met een extra ruitje achter de bestaande beglazing.” Een maatregel die naar zijn ervaring weinig effect sorteert.

Reageer op dit artikel