nieuws

Mkb krijgt volop aandacht bij Crisis- en herstelwet

bouwbreed Premium

De aandacht voor de positie van het midden- en kleinbedrijf bij aanbestedingen, die de Eerste Kamer volop heeft gegeven tijdens de behandeling van de Crisis- herstelwet, stemt tot tevredenheid.

“We hebben hier staan juichen op het bureau”, zegt directeur Wim van der Maas
van de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra. De kleinere broer van
Bouwend Nederland heeft er intensieve weken op zitten om de senatoren te
overtuigen van nut en noodzaak van de wet. “We hebben met Loyens & Loeff een
klinkend stuk gemaakt waarin we op een rijtje hebben gezet wat noodzakelijk is
om de bouw door de crisis heen te helpen. Dat heeft zoden aan de dijk gezet”,
denkt Van der Maas. Dat het midden- en kleinbedrijf zoveel aandacht heeft
gekregen, vindt hij verheugend. Een unaniem aangenomen motie spreekt uit dat
clustering van projecten tot een minimum moet worden beperkt en disproportionele
eisen moeten worden voorkomen. Twee punten waar de federatie ook in het kader
van de Aanbestedingswet continu aandacht voor vraagt. “Hiermee kunnen projecten
beter worden verdeeld over groot- en midden- en kleinbedrijf”, vindt Van der
Maas. De Federatie is helemaal blij met de woorden van minister Eurlings die
heeft gezegd dat hij de motie ook meeneemt bij de voorbereiding van de
Aanbestedingswet. “Dat is van belang. In de Crisis- en herstelwet gaat het om
expliciet genoemde grote projecten. Daar kunnen nog wel projecten bijkomen,
waarbij dan kleinschaliger projecten in principe eerder aan de beurt moeten
komen”, vindt bestuurslid Theo van der Kuil.

Tsunami

Ook Bouwend Nederland is zeer positief. “Het is een goede zaak dat juist de
breedte van de wet behouden is gebleven. Met één vinger in de dijk stop je
immers geen tsunami”, vindt voorzitter Elco Brinkman. Dat hierdoor nu 25.000
manjaren werk naar voren wordt gehaald, noemt de organisatie een zegen. Net als
de Aannemersfederatie is ook Bouwend Nederland zeer positief over het feit dat
het mkb volop en concurrerend moet participeren in de projecten die dankzij de
wet nu versneld op de markt kunnen komen. Juist het mkb heeft van de
steunmaatregelen van het kabinet tot nu toe nauwelijks geprofiteerd met alle
gevolgen voor de werkgelegenheid van dien.

Reageer op dit artikel