nieuws

Kees Vriesman: ‘Aannemer moet de beste willen zijn’

bouwbreed Premium

Kees Vriesman: ‘Aannemer moet de beste willen zijn’

Kees Vriesman (65) is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht bij Stichting Bouwkwaliteit (SBK). De bouwer én bestuurder in hart en nieren meent dat bouwkwaliteit altijd bij aannemers begint.

U begon als timmerman, bekleedde functies bij de ministeries van VROM
en Verkeer en Waterstaat en was algemeen directeur bij Bouwbedrijf MOES. Hoe
kwam u bij de SBK?

“De vorige voorzitter Harry Meijdam vroeg het me. De functie sprak me aan, omdat
ik zo iets kan bijdragen aan bouwkwaliteit. Zowel inhoudelijk als procesmatig.”

Waar ziet u kansen voor de bouw?
“Hoe kunnen we regelgeving versimpelen, zonder dat het aan kwaliteit
inboet, bijvoorbeeld met de bouwplantoetsing waar we aan werken. Verder maak ik
me er hard voor dat gemeenten geen extra eisen meer aan bouwproducten of
processen stellen, bovenop diegene die het SKB stelt. Met het ontmantelde GIW
(Garantie Instituut Woningbouw) zijn we in gesprek hoe wij inspecteurs van hen
kunnen overnemen om via mediaton klachten over geleverde bouwprestaties op te
lossen.”

Wat is bouwkwaliteit volgens u?
“De grove fouten uit de sector halen. Dat is vooral een taak van de branche
zelf.”

Is de bouw niet te versnipperd om kwaliteit te kunnen
leveren?

“Misschien wel, maar een vliegtuig wordt uiteindelijk ook gebouwd met onderdelen
van weet ik niet waar vandaan. Het gaat om het voeren van regie. Toezicht.
Processen organiseren en certificeren. Dat is mogelijk.”

In 2008 waren er problemen in het bestuur. Hoe gaat het eigenlijk met
de SKB?

“Ik ben nog geen week voorzitter. Heb bijna iedereen een hand gegeven. Ervaar de
bestuursleden en de medewerkers als zeer ervaren en betrokken. De Stichting kan
nog wel een slag maken. We zullen de markt duidelijker moeten maken waar we voor
staan.”

Zit de bouw ook in een kwaliteitscrisis?
“Nee. Maar de sector moet zich de publicitaire aandacht voor de grote incidenten
als Noord-Zuidlijn, balkons in Maastricht en Bos en Lommer wel onvoorstelbaar
aantrekken. Verder heeft de bouw het op dit moment erg moeilijk. Om de sector te
helpen zou ik me nu als bestuurder focussen op drie dingen. Ga de boer op met
verleidelijke plannen van gebiedsontwikkeling. Verkort de procedures door de
nadruk te leggen op een goede participatie van betrokken burgers en mik niet op
nieuwbouw, maar massaal op duurzaamheid.”

Denkt u nooit; was ik nog maar timmerman?
“Ik heb een oude boerderij, daar valt nog genoeg in te rommelen. Maar, ik heb
altijd onthouden dat je zaken zo concreet mogelijk moet voorstellen.”

Nog iets toe te voegen?
“Don’t waste a good crisis. Kwaliteit is uiteindelijk het enige dat telt.
Aannemers moeten de beste willen zijn.”

Reageer op dit artikel