nieuws

interview Hendrik Ruys’Regels zandcementvloer oké’

bouwbreed Premium

interview Hendrik Ruys’Regels zandcementvloer oké’

Het ‘verbod’ op zandcementvloeren is sinds woensdag definitief van tafel

“Op een ordentelijke manier kunnen we de zandcementvloer blijven maken”, zegt
Hendrik Ruys, voorzitter bij de Nederlandse Ondernemersvereniging voor
Afbouwbedrijven (NOA) van de sectie cementgebonden vloeren. Samen met FNV Bouw,
CNV Vakmensen en het Bedrijfschap Afbouw heeft u een akkoord bereikt met de
Arbeidsinspectie. Tevreden? “Er ligt een mooi en werkbaar akkoord. Het brengt de
vloerensector naar een hoger niveau – wij willen ook geen wantoestanden – en met
de nieuwe spelregels kan de branche ook zijn brood blijven verdienen.” Wat houdt
het akkoord in? “Het bestaat uit drie delen. We gaan onderzoeken hoe een
zandcementvloer nog arbeidsvriendelijker kan worden aangebracht, vooral het
aanbrengen en afreien. Verder vergelijken we de prestaties van een
zandcementvloer met die van alternatieve vloeren. Ook hebben we afgesproken dat
de vlindermachine voor het afwerken van een vloer vanaf 1 juli verplicht is. Tot
slot stelden we heldere spelregels op die in de Arbocatalogus komen te staan. Zo
mag een legger met een volautomatische vrachtwagen of silo bijvoorbeeld maximaal
100 vierkante meter vloer per dag aanbrengen en iemand die nog met een kruiwagen
werkt hooguit 20. Dat hangt samen met een het aantal zakken van 25 kilo dat
iemand per dag mag dragen en vereist automatisch meer arbeidsroulatie. De
grootte van het oppervlakte is ook bepalend voor de manier waarop je een vloer
mag aanbrengen.” Drie maanden terug mocht er bijna niets. Waar zit de winst in
dit akkoord? “Duidelijkheid. Alles mag weer, maar wel binnen een afgebakend
speelveld en op een correcte wijze.” Waren er veel bedrijven die niet correct
werken? “Ja, maar ook een heleboel die het al wel goed doen. De sector heeft in
de afgelopen zeven jaar ongeveer 28 miljoen euro geïnvesteerd in het automatisch
transport en de mortelmengmachines.” Waarom kwam het nooit eerder tot een
dergelijk akkoord? “Ik denk dat er nooit eerder bij is stilgestaan. Je hoopt dat
bedrijven goede voorbeelden van andere volgen, maar marktwerking zorgt er voor
dat niet alle bedrijven de stand der techniek bijhouden.” Wanneer besefte u
eigenlijk dat het de Arbeidsinspectie menens was? “Eind vorig jaar. Toen bleek
dat bij tien werken onzorgvuldig werd gewerkt. De Arbeidsinspectie verwees naar
de stand der techniek op basis van een rapport uit 2003 en deelde ons zonder
pardon mee dat een gietvloer veelal de voorkeur zou krijgen. Dat kwam voor ons
echt als een onaangename verrassing.” Toen dit speelde, was in Den Haag een
discussie gaande over zware beroepen in verband met een hogere AOW-leeftijd. Is
de zandcementvloer een speelbal geweest van de minister? “Ik heb niet het gevoel
dat de vloer er speciaal is uitgelicht.” Staan er meer onduidelijkheden in de
Arbo-catalogus? “Ik denk dat veel van wat er in staat te globaal is.” U en de
Arbeidsinspectie stonden lijnrecht tegenover elkaar. Wie is nu de winnaar?
“Allebei. De Inspectie kan nu makkelijker controleren en de vloerenbranche wordt
arbovriendelijker.” Achteraf is alle commotie misschien wel heel goed geweest?
“Ik ben blij met het eindresultaat maar niet op de manier waarop het tot stand
kwam.” Wanneer gaat de Arbeidsinspectie weer controleren? “Wat mij betreft
morgen. Overigens trekt de inspectie veel waarschuwingen van eind vorig jaar aan
aannemers weer in, maar niet in het geval waarbij het aanleggen van een
ziekenhuisvloer met kruiwagens werd gewerkt.”

Klik
hier
voor het hele akkoord.

Reageer op dit artikel