nieuws

Honderden windturbines in Zuid-Holland

bouwbreed

In Zuid-Holland moeten de komende tien jaar zo’n 250 windturbines verrijzen. Het grootste deel daarvan gaat na 2015 energie produceren. Dat blijkt uit de nota Wervelender van de provincie.

“De komende jaren worden vooral windturbines geplaatst in het Rotterdamse
havengebied en aan de randen van Goeree-Overflakkee”, zegt André Lammerse,
woordvoerder van de provincie. Hij noemt de Maasvlakte en de Tweede Maasvlakte
als ideale locaties om ook op de langere termijn windmolens te plaatsen. “Die
gebieden lenen zich daar uitstekend voor. Daar zijn dus grote slagen te
behalen.” De windmolens die voor het Rotterdamse havengebied en bij
Goeree-Overflakkee staan gepland, moeten de komende vijf jaar 70 megawatt extra
aan windenergie produceren. Dit is voldoende om jaarlijks 40.000 huishoudens van
stroom te voorzien. Het gaat om turbines met een vermogen van 3 megawatt per
stuk. Los van deze windmolens wordt er in de nota voor gepleit om op langere
termijn tientallen windturbines binnen de provinciegrenzen te halen. Deze moeten
tot 2020 750 megawatt produceren. Momenteel produceren windturbines in
Zuid-Holland zo’n 250 megawatt aan energie.

Noodoplossing

De nota noemt 23 locaties waar nieuwe turbines kunnen verrijzen. “We
verwachten dat de meeste gemeenten binnen twee jaar de plannen om windmolens te
plaatsen zullen opnemen in hun bestemmingsplannen”, zegt Lammerse. Hij wijst
erop dat de Wet op de ruimtelijke ordening het mogelijk maakt dat de provincie
gemeenten die niet mee willen werken, ertoe te verplichten de molens toch op te
nemen. “Een noodoplossing waarvan we natuurlijk liever geen gebruik maken, maar
die we als stok achter de deur hebben.” Naast de 23 gewenste locaties wordt nog
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om op twintig andere plekken windturbines
te plaatsen. Genoemd worden onder meer verkeersknooppunt Prins Clausplein in Den
Haag en bedrijventerrein Hoeksche Waard Noord. Het is niet duidelijk hoeveel
geld met de plaatsing van de windturbines is gemoeid.

Reageer op dit artikel