nieuws

Hoe een koe een haas vangt

bouwbreed Premium

Voor wie deLibelle, Flairof Margrietniet heeft, de Gerdais ook bij het ministerie te downloaden

De vraag is alleen voor hoelang nog. Na een spoeddebat in de Tweede Kamer en zelfs een motie van treurnis, glimt de ‘glossy’ namelijk een stuk minder. Het is verkiezingstijd, en dat heeft de demissionair minister geweten. Een Kamermeerderheid viel over de vermeende persoonsverheerlijking, het misbruik als CDA-campagnevehikel en de kosten van zo’n 400.000 euro.
De naamgeefster zegt de ophef te betreuren. De keuze om het werk van het 75-jarige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit via een magazine bij het Nederlandse volk onder de aandacht te brengen, is volgens de bewindsvrouw niet voor herhaling vatbaar. Maar dát valt nog maar te bezien. Het is namelijk niet uit te sluiten dat het ministerie met de Gerda wel degelijk op een heel effectieve manier zijn communicatiedoelen haalt.
Natuurlijk was het centraal stellen van minister Verburg een knipoog naar de vele personalityglossy’s – van persoonsverheerlijking is geen sprake. Ook het campagne-verwijt snijdt geen hout, tenzij de val van het kabinet onderdeel van het plan was. En dan de kosten. LNV bereikt met de 850.000 exemplaren ongeveer 2 miljoen mensen. Dat is dus 20 cent per persoon. Voor dat bedrag heeft het ministerie 50 pagina’s de tijd om invulling te geven aan de slogan ‘Leven van het land. Geven om natuur’.
“If it doesn’t sell, it isn’t creative”, is een bekende uitspraak van reclamelegende David Ogilvy. En zo simpel is het. Pas als je weet wat het doel was en in hoeverre dat gehaald is, kun je zeggen of het een succes of een mislukking is. Dat geldt ook voor de Gerda. Eén ding is in ieder geval zeker: zelden kreeg overheidscommunicatie zo veel free publicity. De media-waarde daarvan overstijgt al ruim de kosten voor het maken van het blad. Met vriendelijke dank aan de Tweede Kamer.
Directeur De Boer Communicatie – techniek & wetenschap, Amsterdam

Reageer op dit artikel