nieuws

Groningen krijgt primeur ‘levend’ energienetwerk

bouwbreed

KEMA, ECN, Essent en softwarebedrijf Huniq geven Hoogkerk in Groningen de primeur: een ‘levend’ energienetwerk oftewel smart grid.

Met behulp van geavanceerde software ontstaat een netwerk dat zorgt dat vraag en aanbod van energie continu op elkaar worden afgestemd. Het project is het eerste smart grid voor een groot aantal woningen tegelijk in Europa en voor zover bekend ook wereldwijd, zo verklaren de initiatiefnemers trots.
In Hoogkerk zijn 25 woningen virtueel met elkaar verbonden. Het doel is hiermee een “referentiestandaard te creëren die grootschalige implementatie van smart grids mogelijk moet maken”. Behalve met software zijn de huizen onder meer toegerust met microwarmtekrachtkopppeling, hybride warmtepompen, pv-panelen en elektrische vervoermiddelen. Burgemeester Rehwinkel van Groningen geeft vandaag, het officiële startsignaal voor het project.
Smart grids zijn in de toekomst nodig om grote volumes decentraal opgewekte duurzame energie efficiënt te kunnen afzetten. Een wasmachine bijvoorbeeld, wacht met wassen tot een moment dat bijvoorbeeld door harde wind of veel zon het aanbod aan energie groot is en de prijs laag. Smart Grids worden ook essentieel geacht voor de omschakeling naar elektrische voertuigen. Die worden dan zoveel mogelijk in uren met een overschot aan elektriciteit (vooral ’s nachts dus) opgeladen.

Reageer op dit artikel