nieuws

Gerda

bouwbreed

Jan Peter Balkenende zei het nog zo in zijn Hofstadlezing

De overheid moet kleiner, niet alleen om te bezuinigen maar om het maatschappelijk middenveld, u weet wel het verzuilde lobbycircuit uit de jaren zestig, de ruimte te geven.
Nu komt het mooi uit om de overheid kleiner te maken. Niet alleen levert dat een forse besparing op de overheidsfinanciën op, maar het scheelt ook enorm in maatschappelijke kosten. Elke ambtenaar wil zich immers nuttig maken en moet dus minimaal eenmaal in zijn leven een regel hebben toegevoegd aan de baaierd die we al hebben.
Gerda Verburg, onze minister van Landbouw, heeft het kennelijk al eerder begrepen. Dat ze er daarbij een potje van heeft gemaakt, is onbelangrijk. Die ziet de bui al aankomen. Een kleinere overheid betekent immers ook minder ministeries en dus minder ministers. Landbouw en Visserij gaan in dat beeld naar Economische Zaken waar elke sector thuishoort en Natuur kan naar milieu. Die twee kun je onmogelijk los van elkaar zien dus horen bij elkaar.
Om haar toekomst veilig te stellen heeft ze àla Linda de Mol al haar eigen glossy uitgegeven waar ze op wat latex na maar wel met zweep als een strenge meesteres op de cover prijkt.
De Tweede Kamer gaat dan zeuren over die vier ton die de grap heeft gekost. Wat een onzin. Die vier ton wordt ruimschoots terugverdiend doordat vele ambtelijke koppen die haar niet hebben weten af te houden van het idee, zullen rollen. De enige treurnis die er moet zijn, is dat het een glossy is en derhalve niet geschikt om nuttig toe te passen als wc-papier.
De bouw moet wel treuren maar dan om het vertrek van Camiel Eurlings uit de politiek. Hebben we eindelijk een politicus die niet alleen babbelt maar tenminste ook nog wat doet, gaat hij weg. De diepere achtergronden zullen we nooit weten. Dat het alleen maar is om meer tijd te hebben voor zijn vriendin en wellicht een gezin te stichten, is te dun. Maar om nu te veronderstellen dat het een hernieuwde bloedgroepenstrijd is tussen de calvinisten uit het noorden en de katholieken uit het zuiden, gaat weer te ver.
Het is te hopen dat Camiel het voorbeeld van Gerda volgt en in een eigen glossy zijn diepste zielenroerselen nog eens blootlegt.

Reageer op dit artikel