nieuws

Gelderland kondigt bezuinigingsslag aan

bouwbreed Premium

De provincie Gelderland gaat vanaf 2011 fors bezuinigen.

Taken worden geschrapt en voor zaken die nog wel doorgaan, wordt minimaal 10
procent minder uitgegeven, laten Gedeputeerde Staten weten. Gelderland verwacht
dat al volgend jaar 60 miljoen bezuinigd zal moeten worden. Nu is nog niet
bekend wat de provincies minder uit het Provinciefonds zullen krijgen. Verwacht
wordt echter dat een nieuw kabinet al in 2011 fors gaat snijden om aan de eisen
van de Europese Unie te kunnen voldoen.

Exploitatiesubsidiëring

De provincie zal daarbij in ieder geval niet tornen aan de taken die in het
Bestuursakkoord zitten en wettelijke taken. Het gaat dan onder meer om
gebiedsontwikkeling, infrastructuur, waterbeheer en monumentenzorg. Wel gaat de
provincie hier een bezuinigingsslag van 10 procent overheen gooien. Taken die
hier niet onder vallen, wil de provincie in zijn geheel schrappen. Zo zal de
structurele exploitatiesubsidiëring van belangenorganisaties worden geschrapt.
De opbrengst van de bezuinigingen wordt geraamd op 15 miljoen.

Reageer op dit artikel