nieuws

Flip ten Cate: ‘Lobbyen is belangrijk deel van mijn werk’

bouwbreed

Flip ten Cate: ‘Lobbyen is belangrijk deel van mijn werk’

Flip ten Cate (52) is directeur van de Federatie Welstand. Hij houdt bij hoe de regelgeving die welstandscommissies hanteren bij het toetsen van bouwplannen zich ontwikkelt. Komende week is hij druk met monumentenonderhoud, lobbyen in de Tweede Kamer en debatteren in Almere over de voorwaarden voor particulier opdrachtgeverschap.

”Mijn werkweek heeft weinig vaste punten. Ik schiet liever in op dingen die
zich voordoen. Veel afspraken in mijn agenda hebben betrekking op de
actualiteit. Ik heb donderdag bijvoorbeeld een overleg met de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed over vergunningvrij bouwen bij monumenten. Op dit moment mag
je bij een monument geen schuurtje bouwen of een loods neerzetten. Ex-minister
Plasterk heeft voorgesteld dat te versoepelen. Ook de vergunningplicht voor
onderhoud aan monumenten zou worden losgelaten. Het overleg gaat over de vraag
hoever je daarin mag gaan. Het lijkt heel sympathiek, regels versoepelen, maar
welke invloed heeft het op het aanzien van een monument? Ook het onderhoud aan
het Muiderslot wordt dan vergunningvrij. Wil je het mogelijk maken dat een oud
ruitje in een middeleeuws gebouw wordt vervangen door hedendaags vensterglas?
Dan gaat er toch cultureel erfgoed verloren. Ik sta niet meteen te springen bij
dit voorstel. Een heel uitdagend onderwerp!

Hindermacht

In Almere debatteer ik woensdagavond over de rol van welstand bij particulier
opdrachtgeverschap. Mensen die op een vrije kavel hun droomhuis willen bouwen
zien welstand vaak als een soort hindermacht; ze vragen zich af waar de gemeente
zich mee bemoeit. Maar als je een huis bouwt, bouw je ook een stukje stad. De
publieke kwaliteit is het domein van de overheid. Misschien is het verstandig de
ambities van de gemeente duidelijk te maken direct als mensen een kavel kopen.
Ik zeg niet dat het perse de taak van welstand zou moeten zijn, maar het lijkt
zinvol al in een vroeg stadium een vraagbaak in te schakelen. Iemand die de
kopers helpt bij de selectie van een architect en die, om teleurstellingen te
voorkomen, voor hen nagaat welke ruimte de buurman neemt. In wijken met vrije
kavels zie je soms een vliegende schotel naast een statige notariswoning.
Lobbyen is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Volgende week ontmoet ik
Tweede Kamerlid Ineke van Gent van GroenLinks. Ik wil onder andere met haar
praten over de wet die het mogelijk maakt vergunningvrij te bouwen aan de
achterzijde van bedrijfspanden. De vergunning vervalt, maar verder blijven alle
regels gehandhaafd. De particulier wordt daardoor opgezadeld met
verantwoordelijkheden die hij misschien niet kan overzien. Hier had de Kamer wel
wat fundamenteler over mogen debatteren, vind ik. Donderdag woon ik het afscheid
bij van Bram van de Klundert, de secretaris van de VROM-raad. Ik heb veel met
hem samengewerkt en ik wil niet ontbreken op zijn afscheid. Het wordt vast leuk
en gezellig.”

Reageer op dit artikel