nieuws

Flevoland steunt collectief particulier opdrachtgever

bouwbreed

Om woningbouw door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te stimuleren, verleent de provincie Flevoland de gemeenten Lelystad en Almere beide 24

000 euro en de gemeente Noordoostpolder 21.000 euro subsidie. Hiermee kunnen groepen een deel van de kosten dekken van het inschakelen van deskundige begeleiding of het oprichten van een vereniging of stichting.
Gedeputeerde Staten hebben de subsidieaanvragen van Lelystad, Almere en Noordoostpolder gehonoreerd voor de projecten Drijf in Lelystad (acht waterwoningen), Corsini Due in Almere (acht woningen) en Betaalbaar Wonen in Emmel-oord (zeven starterswoningen). Gedeputeerde John Bos is blij dat CPO wordt gestimuleerd: “Zo kunnen we groepen particulieren ondersteunen bij het realiseren van hun gezamenlijke woonwensen.”

Reageer op dit artikel