nieuws

Flevoland laakt uitblijven akkoord

bouwbreed Premium

Flevoland is teleurgesteld over het uitblijven van een definitief akkoord over aanpassing van de verdeelsleutel van het Provinciefonds. De provincie heeft extra geld nodig voor de schaalsprong Almere.

In het Inter Provinciaal Overleg (IPO) is wel een akkoord bereikt voor het
jaar 2011. Op basis van dat compromis krijgt de provincie dat jaar 8,8 miljoen
euro extra uit het fonds. Dat is wel meer dan de eerder toegezegde 5 miljoen,
maar blijkt volstrekt onvoldoende voor de ontwikkelingen waar Flevoland voor
staat. Vergeleken met andere provincies krijgt Flevoland al jaren veel te weinig
geld uit het Provinciefonds, zo blijkt uit onderzoek. De 8,8 miljoen is daarom
pas een eerste stapje naar de situatie waarin Flevoland in een gelijkwaardige
financiële positie wordt gebracht ten opzichte van de andere provincies. Met dit
geld kan de provincie slechts het minimaal benodigde programma uitvoeren. Omdat
provincies niet in staat zijn gebleken overeenstemming te bereiken over een
eerlijk verdeelmodel, vindt Flevoland dat het ministerie van Binnenlandse Zaken
zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor een nieuw verdeelmodel voor het
Provinciefonds vanaf 2012.

Reageer op dit artikel