nieuws

Extra gemaal in Maatpolder

bouwbreed

Waterschap Vallei & Eem gaat een extra gemaal bouwen in de Maatpolder in Eemnes.

Dit moet wateroverlast in de polder voorkomen want na hevige regenbuien lopen
veel percelen onder water. Het nieuwe gemaal verrijst aan de noordkant van de
polder. Overtollig water wordt van daaruit naar het Eemmeer gepompt. Als dat
nodig is kan het gemaal 30.000 liter water per minuut uit de polder pompen.
Bovendien krijgt het een extra pomp om een nabijgelegen natuurreservaat van
water te voorzien. Deze heeft een capaciteit van 3500 liter per minuut.
Om de afvoer van het water mogelijk te maken komt er buitendijks een nieuwe
watergang die het overtollige water naar het Eemmeer afvoert. De werkzaamheden
beginnen in juli en worden in december afgerond.

Reageer op dit artikel