nieuws

Extra budget voor IPC zou terecht zijn

bouwbreed

De IPC-regeling (InnovatiePrestatieContracten) is zeer succesvol omdat zij goed aansluit bij de behoefte van ondernemers

Ondanks de recessie gaan mkb-bedrijven door met deze vorm van innovatie. Een
opvallend positieve ontwikkeling, vinden Marcel Engels en Michaël van Straalen.
De succesvolle IPC-regeling kent slechts één probleem: Het beschikbaar gestelde
budget bedraagt 39,8 miljoen euro, terwijl volgens de opgestelde contracten 75,7
miljoen euro nodig is. De subsidieregeling is bedoeld voor meerjarige
innovatietrajecten van groepen mkb-ondernemers. Centraal in de IPC-regeling
staat samenwerking en kennisoverdracht. De regeling is succesvol dankzij de
pragmatische opzet om samenwerkingsverbanden gedurende een looptijd van drie
jaar tot stand te brengen. Bedrijven kunnen binnen het samenwerkingsverband zelf
bepalen welke innovatie ze samen met andere bedrijven willen uitvoeren. Hierbij
is wel externe ondersteuning vereist. De overheid neemt een groot deel van de
kosten voor haar rekening. Zo ontstaat een winnend klimaat, waarbij bedrijven de
tijd krijgen het nodige vertrouwen op te bouwen om samen te leren ondernemen.

Succesvolle weg

Uneto-VNI heeft in 2009 haar leden aangespoord deze succesvolle weg te
volgen, daartoe aangemoedigd door het ministerie van Economische Zaken. Het
resultaat liegt er niet om. Zo’n twintig middelgrote installatiebedrijven en zes
aanverwante bedrijven hebben innovatieplannen opgesteld die op basis van action
learning in 2010-2012 zullen worden uitgevoerd. Als gevolg van de
overinschrijving moest er volgens de Europese regelgeving geloot worden door een
notaris. Veel projecten zijn buiten de boot gevallen, waaronder het project
‘Samen Sterk’ van Uneto-VNI. Inmiddels heeft Uneto-VNI ruggenspraak gehouden met
de deelnemende ondernemingen. Wat doe je met een opgeschort project? Ingezette
innovaties op basis van samenwerking laten zich moeilijk opschorten. Uneto-VNI,
de betrokken bedrijven en zelfs de ondersteunende partijen hebben allemaal fors
geïnvesteerd in de aanloopfase van dit project. Met succes, want inhoudelijk
heeft het project ‘Samen Sterk’ dankzij de inzet van innovatieve methoden
volgens Agentschap NL zelfs de kwaliteit van een voorbeeldproject. Alle
meewerkende bedrijven zijn unaniem van mening, dat dit innovatieve project
doorgang moet vinden en dat de overheid nu niet kan achterblijven. Want wie
organiseert anders de opgezette samenwerkingsverbanden, waarvoor zelfs al
contracten zijn opgesteld; volgens de C van IPC?

Geblokkeerd

Uneto-VNI staat niet alleen in haar oproep om ingediende projecten te
honoreren. Ook een brancheorganisatie als de Koninklijke Metaalunie ziet tot
haar afgrijzen innovatietrajecten smoren door het gebrek aan budget. De
Metaalunie ziet de inspanningen van 102 bedrijven (drie IPC’s) met hoge mate aan
collectieve innovatieprojecten voorlopig geblokkeerd. Bij ontbreken van subsidie
zal een groot deel van deze projecten geen doorgang kunnen vinden. Overigens
heeft de Metaalunie haar zorgen en haar suggesties voor een oplossing inmiddels
in een schriftelijke reactie naar EZ geuit. Eigenlijk is er maar één goede
oplossing. Koplopers die ondanks economische tegenspoed durven investeren in een
meerjarig traject verdienen ondersteuning. Net zoals in 2008 en 2009 zal er
extra budget moeten komen. Als dat niet gebeurt, wordt de IPC-regeling een
regeling waarop je blijkbaar niet kunt vertrouwen en waaraan geen ondernemer
meer zijn handen zal willen branden. De overheid heeft innovatie hoog in het
vaandel staan. Nu heeft zij de gelegenheid om te tonen dat zij net zoals de
brancheorganisaties en deelnemende bedrijven, wil investeren in meerjarige
innovatieprojecten die snel tot tastbaar resultaat leiden.

Marcel Engels
Uneto-VNI

Michaël van Straalen
Metaalunie

Reageer op dit artikel