nieuws

EU ontwikkelt strategie voor mondiale actie klimaat

bouwbreed Premium

De Europese Commissie wil zo snel mogelijk een bindend akkoord over de klimaatverandering. Het liefst ziet Europa dit al eind dit jaar in Cancún tot stand komen. Dit schrijft de Commissie in een mededeling.

“Klimaatverandering kan slechts bestreden worden indien alle landen met een grote uitstoot actie ondernemen. Ik hoop meer dan wie ook dat we alles geregeld krijgen in Mexico, maar de signalen wijzen helaas niet in die richting. Kopenhagen heeft de wereld een unieke kans geboden die niet ten volle is benut”, zegt Europees Commissaris voor Klimaatactie, de Deense Connie Hedegaard.
In de strategie die de Commissie voor ogen staat, houdt Europa vast aan een reductie van de CO2-emissies met 20 procent in 2020. Tegelijkertijd wordt het aanbod voor de conferentie van Kopenhagen herhaald om dat percentage te verhogen naar 30 procent als andere landen meedoen.
De Commissie gaat nu wel door met het ontwikkelen van praktische maatregelen om die 30 procent ook te kunnen halen. Duidelijk daarbij is dat de gebouwde omgeving daarin een belangrijke rol moet spelen als grootste contri­buant aan de kooldioxideuitstoot. Zowel Europees als nationaal wordt daar door politiek en bedrijfsleven ook op aangedrongen.
Intussen maakt de Commissie ook al een begin met de uitvoering van het akkoord van Kopenhagen. In de periode 2010-2012 wordt de snelstartfinanciering ter grootte van 2,4 miljard euro voor ontwikkelingslanden al verstrekt. De Commissie acht dit van belang voor de geloofwaardigheid van Europa en essentieel voor een daadwerkelijke klimaataanpak in die landen.
Hedegaard ziet na Kopenhagen de steun voor een striktere aanpak van de CO2-emissies toenemen en hoopt daarom in Cancún meer resultaten te bereiken. Ze sluit echter niet uit dat een bindend akkoord pas in 2011 in Zuid-Afrika wordt gesloten.

Reageer op dit artikel