nieuws

Eerste Kamer neemt Crisiswet aan

bouwbreed

Met 48 stemmen voor en 17 stemmen tegen zag Balkenende gisteravond zijn geesteskind de senaat passeren. De Eerste Kamer was bijzonder kritisch op een aantal punten in de wet.

Met name de veranderde rechtsbescherming voor burgers, de omstredenheid van
een aantal projecten en de uiteindelijke effectiviteit van de wet voor de
werkgelegenheid waren onderwerp van discussie. De Kamer behandelde bijna 20
moties, een ongekend aantal voor dit orgaan. Daarvan werden uiteindelijk twee
door de meerderheid goedgekeurd. In de eerste plaats de mogelijkheid tot
evaluatie een jaar na in werkingtreding. Een voorstel waar ook minister Eurlings
(verkeer en waterstaat) zich in kon vinden. En ten tweede een toezegging van de
regering om in de aanbestedingen van de projecten in de Crisiswet rekening te
houden met de maatvoering van het midden-en kleinbedrijf.

Stap terug

Het voorstel van de PvdA om voor vijftien projecten alsnog brede
maatschappelijke steun te zoeken, haalde het niet. Ook Eurlings vond dit “een
stap terug voor veel projecten.” Ook de afgezwakte vorm, alleen brede steun voor
projecten die daardoor geen vertraging oplopen, haalde het evenmin. Het plan van
Margriet Meindertsma (PvdA) om het windmolenpark in Urk vooruit te schuiven en
het geld te gebruiken voor vraagstimulering van woningonderhoud was volgens
minister Huizinga (VROM) niet mogelijk vanwege de reeds vastgestelde regeling
Stimulering Duurzame Energie (SDE).

Reageer op dit artikel