nieuws

Een miljard euro minder administratieve lasten

bouwbreed

Het bedrijfsleven kan 1 miljard euro minder uitgeven aan administratieve lasten, nalevingskosten, toezichtslasten en door een betere dienstverlening van de overheid. Dat staat in een tussenrapportage van de ministeries van Financiën en Economische Zaken.

Bij de nulmeting in 2007 bedraagden de administratieve lasten van het Rijk voor het bedrijfsleven ruim 9 miljard euro. De Tweede Kamer heeft toen met een motie afgedwongen dat het Rijk dit bedrag met 25 procent zou verminderen. Volgens de rapportage ligt de overheid op schema met een reductie van 11,6 procent, dus ruim 1 miljard euro.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft procentueel de grootste reductie gerealiseerd met 24 procent, ofwel 100 miljoen euro.

Waterwet

In 2009 is volgens het ministerie 19 miljoen euro lastenverlichting terug te voeren op de invoering van de Waterwet. Deze wet verving afgelopen jaar acht bestaande wetten en vergunningsstelsels. VROM staat op een procentuele tweede plaats met 21 procent, dat is goed voor een totaalreductie van 267 miljoen euro. Het merendeel daarvan werd al in 2008 gerealiseerd. Het ministerie van Financiën heeft het bedrijfsleven het meeste geld bespaard, in totaal 400 miljoen euro.

Reageer op dit artikel