nieuws

Bouwprojecten Gelderland vertraagd

bouwbreed Premium

De regiocontracten in Gelderland liggen voor 90 procent op schema. Alleen de projecten die voor de bouw van belang zijn, hebben tot twee jaar vertraging opgelopen.

Bij een kleine 10 procent van de projecten in het Regionale Samenwerkingsprogramma (RSP) zijn er zorgen over de voortgang. De oorzaken ervan zijn divers, procedurele problemen, onverwachte financiële tegenvallers en negatieve effecten van de recessie. Het gaat daarbij vooral om woningbouwprojecten, mobiliteitsprojecten en wijkvoorzieningen, schrijft het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland in een statenvoorstel.
De provincie heeft het RSP opgezet met acht grote steden, vijf kleine steden en zes regio’s in het Gelderse. Harde afspraken zijn vastgelegd in contracten die nu, halverwege de looptijd van het programma, zijn geëvalueerd. Het heeft een looptijd van 2008 tot en met 2011.
Dat de bouwprojecten vertraging oplopen betekent nog niet dat ze uit het programma worden gegooid. GS stellen Provinciale Staten voor de contracten aan te passen waardoor de uitvoeringstermijn door kan lopen tot 2013. Het gaat daarbij om zeven projecten in Apeldoorn, Arnhem, Ede, Tiel en Zutphen. In een geval wil de provincie een project in Tiel vervangen door een ander project. Het gaat dan om de herinrichting van Wijkpark Tiel West waar de bewoners zich niet in kunnen vinden, door het project Werk aan de winkel.

Reageer op dit artikel