nieuws

Bouwbesluit niet realistisch

bouwbreed Premium

De opvolger van het Bouwbesluit heeft desastreuze gevolgen voor de sector en zadelt eigenaren en gebruikers van gebouwen op met ondoelmatige investeringen van miljarden euro’s.

Dat stelt het Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) in een brandbrief aan
alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Het ERB waarschuwt de politieke
leiders dat het huidige voorstel van geen kant deugt en verzoekt hen het door te
laten rekenen door Actal (Adviescommissie vermindering administratieve lasten)
in de vorm van een Regel Effect Rapportage (RER). Nu zou het daar niet van komen
vanwege afspraken tussen VROM en Actal. “Onzin”, laat een woordvoerder van het
ministerie van VROM weten. “We zijn zelfs verplicht een nieuwe wet door te
rekenen. Dat doen we ook met een RER.” Wel geeft ze aan dat de resultaten
daarvan pas openbaar zijn, nadat de ministerraad en de Raad van State naar de
wet hebben gekeken. “Daarna is de Tweede Kamer aan zet.”

Vol bloopers

Met de brief reageert het ERB op het discussievoorstel ‘Bouwwerkbesluit’ dat
het ministerie van VROM twee weken geleden stuurde aan direct betrokkenen in de
bouwsector. Volgens het ERB is het concept onvoldoende getoetst op realistische
nieuwbouwplannen en evenzeer op de gevolgen voor de bestaande bouw. “Het staat
vol bloopers”, vat ERB-voorzitter Rob Wijnands in een reactie samen. In de brief
gaat het ERB uitgebreid in op een fiks aantal onderdelen. Zo waarschuwt het
centrum dat nieuwe brandveiligheidsvoorschriften voor nieuwbouw zouden leiden
tot ongewilde verlaging van het veiligheidsniveau aan de ene kant en “niet
noodzakelijke fors” hogere eisen aan de andere kant. Ook voor de bestaande
voorraad zouden nieuwe brandveiligheidsregels “desastreus uitpakken”. Experts
van het ERB rekenen op ondoelmatige investeringen van 5 miljard euro. Het
definitieve Bouwwerkbesluit moet 1 januari 2011 ingaan. Op 16 april buigt het
Overlegplatform Bouwregelgeving zich over het huidige voorstel.

Reageer op dit artikel