nieuws

Beperkt verbod op sandwichpanelen

bouwbreed Premium

Het ministerie van VROM overweegt sandwichpanelen met eps en pur in gevangenissen en ziekenhuizen te verbieden.

De Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim-Fabrikanten (NVPU) is
woedend. “Zijn ze gek geworden? Dit is een belachelijk voorstel dat nergens op
is gebaseerd”, aldus directeur André Donders. Met het beoogde verbod reageert
het ministerie op een vertrouwelijk rapport van Efectis over brandveiligheid van
isolatiematerialen waarop Cobouw de hand wist te leggen. In het rapport stellen
de onderzoekers dat de huidige eps/pur-toepassingen niet aantoonbaar onveiliger
zijn dan het algemene brandveiligheidsniveau. Wel benadrukken ze dat dit oordeel
bij grootschalig gebruik in gebouwen met een slaapfunctie of met verminderde
zelfredzaamheid ongunstiger kan uitvallen. Kritiek is er ook op testmethoden van
sandwichpanelen. Deze zouden het brandgedrag in de praktijk beter voorspiegelen
dan het in werkelijkheid is. Dat gaat volgens Efectis ook op voor een groot
aantal andere bouwproducten.

Voorzichtig

Het voormalige Centrum voor Brandveiligheid van TNO trekt verder vooral
voorzichtige conclusies: “het lijkt erop dat een verkeerde toepassing van
‘brandbare isolatiematerialen’ lokaal tot snelle brandontwikkeling leidt. In de
volledige brandontwikkeling lijkt die bijdrage echter weer beperkt”. Ook pleit
Efectis voor extra onderzoek naar het brandgedrag van afzonderlijke producten en
materialen. Hoewel de consequenties van een eventueel verbod misschien
meevallen, vindt Donders van de NVPU een dergelijke suggestie veel te ver gaan.
Het is voor hem een principezaak. “Ook uit dit rapport blijkt niet dat kunststof
isolatiematerialen brandgevaarlijk zijn.” Het beoogde verbod, dat 1 januari 2011
zou moeten ingaan, wordt morgen tijdens een vergadering van de
juridisch-technische commissie van het Overlegplatform Bouwregelgeving
behandeld. Insiders verwachten dat het verbod onhoudbaar is en direct van tafel
gaat. Efectis maakte het rapport in opdracht van oud-minister Van der Laan.
Aanleiding was een brief van steenwolfabrikant Rockwool aan de Tweede Kamer.
Donders heeft geen goed woord over voor Rockwool. “Dat bedrijf zet ons keer op
keer ten onrechte in een kwaad daglicht.”

Reageer op dit artikel