nieuws

‘Aluminium mast is verkeersveiliger’

bouwbreed

Aluminium vakwerkmasten voor onder meer wegwijzers bevorderen de verkeersveiligheid. Meer dan bij buisvormige stalen masten beperken materiaal en ontwerp de kans dat een botsing desastreus afloopt.

Met die boodschap bracht Jan Fosse van het Noorse bedrijf Juralco op de verkeersvakbeurs Intertraffic zijn aluminium vakwerkmast Lattix 4412 onder de aandacht.
De aluminium vakwerkmasten die Juralco maakt, komen ook de veiligheid van voorbijgangers ten goede, zo stelde Fosse. “Stalen buismasten breken af wanneer een auto er met een bepaalde snelheid tegenaan rijdt. De kracht die daarbij vrijkomt kan zo groot zijn dat de mast als het ware gelanceerd wordt en op grote afstand van zijn oorspronkelijke plek weer neerkomt.”
De Lattix 4412 breekt bij zo’n snelheid ook af en wordt in de uitleg van Fosse ook gelanceerd. “Maar dan wel in veel mindere mate; de mast komt nooit ver van de verankering terecht. “
Dat komt volgens hem omdat zijn vakwerkmast – uit geëxtrudeerd aluminium – beter de krachten absorbeert en verdeelt die er tijdens een botsing op komen te staan. “Om het even onder welke hoek”, zegt Fosse. Die eigenschappen zouden ook de schade aan de botsende auto beperken. “Praktijkproeven leren dat zo’n auto daarna vaak nog op eigen kracht kan wegrijden.”

Norm

Juralco test zijn masten volgens EN 12676. Fosse ziet in de uitkomst van de voorgeschreven botspoeven niet meer dan een indicatie van wat in de praktijk zou kunnen gebeuren. “De omstandigheden wijken altijd af van de theorie.” Daarbij doet de norm in zijn ogen bovendien geen recht aan de eigenschappen van zijn Lattix 4412. “Het is een wezenlijk ander product dan de conventionele stalen buismast.”

Reageer op dit artikel