nieuws

Woningcorporatie kiest voor renovatie door crisis

bouwbreed

Met de trend om duurdere koopwoningen in oude stadswijken te bouwen is door de economische crisis definitief gebroken.

‘Steeds meer woningcorporaties kiezen voor renovatie in plaats van sloop en
nieuwbouw.’

In de Rotterdamse wijk Crooswijk is zowat iedere boom beplakt met een affiche
van ‘Croosje’, een variant op Loesje. ‘Sloop met voorbedachten rade’ en ‘Ich bin
ein Crooswijker’ staat er op te lezen. Het protest van de wijkbewoners tegen de
sloop van hun huizen heeft effect gehad. Dat komt omdat de Rotterdamse politiek
luistert naar haar inwoners, zegt de Rotterdamse politiek, maar de economische
crisis heeft zeker een handje geholpen. Door geldgebrek zijn gemeenten en
corporaties opnieuw gaan nadenken over hun plannen voor stedelijke vernieuwing.

‘Wij zien een duidelijke verandering’, zegt Anouk Schuitemaker van het
Kenniscentrum voor Stedelijke Vernieuwing KEI. ‘Vanuit kostenoverwegingen kiezen
steeds meer corporaties voor renovatie in plaats van sloop. Er zijn dan weinig
of geen kosten voor de sloop zelf en voor bijvoorbeeld parkeren, kabels en
leidingen en herinrichting van de openbare ruimte.’

Volgens Lex de Boer van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) is
de discussie over sloop versus renovatie ouder dan de crisis, maar de
economische situatie ‘dwingt wel tot meer nadenken over stedelijke vernieuwing.
De klassieke verhouding tussen koop- en huurwoningen bij projecten voor
stedelijke vernieuwing, is zo’n zeventig procent koop en dertig procent huur.
Maar de vraag naar koopwoningen daalt.’

Corporaties die minder huizen verkopen, hebben ook minder geld om te
investeren in de wijk. Dat maakt het nadenken over stedelijke vernieuwing extra
urgent. Gebiedsontwikkelingen zijn lange-termijn plannen. Wat je nu ziet is dat
projecten die op korte termijn rendement opleveren naar voren worden gehaald. En
op korte termijn kan renoveren aantrekkelijker lijken dan slopen.’

Volgens Schuitemaker speelt ook mee dat gemeenten en corporaties terug komen
van hun plannen om hoge inkomens te lokken naar oude wijken door er dure
nieuwbouwwoningen neer te zetten. Schuitemaker: ‘Er blijken gewoon niet genoeg
mensen met hogere inkomens geïnteresseerd in een woning in een oude wijk. De
huizen blijven leeg. Als je renoveert, kunnen mensen terug naar hun oude huis en
trek je dus inkomensgroepen die passen bij de wijk. Deze trend is al een tijdje
gaande, maar wordt nu pas zichtbaar omdat het gaat om langlopende projecten.’

Corporaties die gaan renoveren in plaats van slopen, moeten zich niet bij
voorbaat rijk rekenen. ‘Renoveren kan goedkoper lijken’, zegt Schuitemaker van
het KEI, ‘maar is dat op lange termijn niet altijd. Je moet wel goed renoveren,
met oog voor de architectonische kwaliteiten van de woningen. In Rotterdam zijn
in de jaren tachtig van de vorige eeuw veel huizen “sober en doelmatig”
opgeknapt, bijvoorbeeld door er trespa-platen aan de buitenkant tegen aan te
timmeren. Dat ziet er nu heel lelijk uit. “Stadsvernieling”, zeggen ze daar. Een
deel van die woningen moet nu opnieuw worden aangepakt. Dat is dus niet erg
doelmatig.’

Lees meer op
www.republic.nl

Reageer op dit artikel