nieuws

Vrouwen met een passie voor beton

bouwbreed

De Betonvereniging heeft het initiatief genomen tot een netwerk voor vrouwen in de betonbouw

De eerste bijeenkomst, waaraan veertien vrouwen deelnamen, vond plaats in het kantoor van de Betonvereniging in Gouda.
Marjan Pols, hoofd engineering bij Hilti Nederland: “Het netwerk is een idee van Dick Stoelhorst, directeur van de Betonvereniging, naar het voorbeeld van de ‘ladies corner’ tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse Betonvereniging. Het potentieel aan vrouwen in de betonbouw in de Verenigde Staten is groter dan in Nederland, maar hier zijn de afstanden korter en is het makkelijker om bij elkaar te komen.” De leden van het Vrouwen Kennis Netwerk in de Beton Bouw (VKNBB) komen vooralsnog driemaal per jaar bijeen; begin februari, eind juni en op de Betondag, dit jaar 18 november.
Bianca Baetens van ingenieursbureau Intron hield een lezing over de kwaliteitscontrole tijdens het storten van de vloerconstructie van de E.ON elektriciteitscentrale op de Maasvlakte. “Ik heb daar alleen maar mannen gezien. Een voordeel van vrouw zijn is dat mannen alles aan je vertellen als je geïnteresseerde vragen stelt. Ik werkte dagelijks van 16:00 tot 24:00 uur. Als vrouw mocht ik niet ’s nachts werken”, aldus Baetens. Zij ervaart het werken met alleen mannen niet als probleem. Omdat haar maten afwijken van die van een man, past de werkkleding meestal niet helemaal. Lopen over de wapening is met kleine voeten makkelijker als de staven dicht naast elkaar liggen.

‘Female capital’

Het oprichten van vrouwennetwerken in de bouw lijkt een trend. De Concrete Society in Groot-Brittannië werkt ook aan een netwerk voor vrouwen in de betonbouw. Het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs KIVI Niria heeft nog geen jaar geleden het netwerk vrouwelijke ingenieurs (NVI) opgericht. De Koninklijke BAM Groep kent een ‘female capital’ netwerk voor ambitieuze vrouwen die elkaar ondersteunen binnen de mannelijke bedrijfscultuur. Het VKNBB-netwerk van de Betonvereniging is gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring met andere vrouwen met een passie voor de betonbouw. Maar een onderliggend doel is ook voorkomen dat vrouwen het vakgebied verlaten; hun bijdrage is hard nodig.

Reageer op dit artikel