nieuws

VNG: Beheer riolering is een kerntaak van de gemeente

bouwbreed

Gemeenten moeten de riolering beheren. De VNG blijft zich verzetten tegen het voorstel van de Unie van Waterschappen om die taak over te nemen. “Riolering is meer dan een buis onder de grond”, betoogde Kees-Jan de Vet van VNG’s directieraad gisteren op de Rioneddag in Utrecht. “Het hangt nauw samen met onder meer de inrichting van de openbare ruimte, een andere kerntaak van de gemeente.”

Het kabinet wil het voorstel van de Unie van Waterschappen in een breder perspectief beschouwen. De VNG juicht dat toe, zegt De Vet, temeer omdat dan zal blijken dat de gemeente de riolering beheert tegen de laagste maatschappelijke kosten. Nu wil het kabinet dat de koepels van gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven de komende maanden voorstellen maken om kosten te besparen. In die plannen worden de riolering en de afvalwaterzuivering gebundeld.
De VNG vindt dat de gemeenten verantwoordelijk moeten blijven voor de riolering. De riolering voert het regenwater af dat naar verwachting steeds meer en heftiger zal vallen, zegt De Vet. “De inrichting van de openbare ruimte bepaalt mede hoe snel een overmaat aan hemelwater wordt afgevoerd.” Daar gaan in zijn visie de gemeenten over en daar betalen de inwoners voor.
Beheer van de Nederlandse riolering kost jaarlijks ruim 1,3 miljard euro. De Vet: “Van deze kosten ontstaat 15 procent bij gemeenten met minder dan 20.000 inwoners en 15 procent bij de vier grootste gemeenten.” Echter: “Andere overheden hebben de gemeenten in de afgelopen jaren te vaak gedwongen om investeringen te doen die achteraf niet altijd even kosteneffectief zijn gebleken.” En het gebeurt volgens De Vet nog steeds dat de overheid die met een vergunning of ontheffing bepaalt, niet betaalt.

Achterstand

Op een enkele uitzondering na is in De Vets ogen alle achterstand in het onderhoud ingelopen. Vervangingen zijn nog wel nodig en vergen forse investeringen. Vervanging wordt uit de rioolheffing betaald en die zal daardoor dus blijven stijgen. Maar intensieve samenwerking met onder meer waterschappen kan de beheerkosten doen dalen.

Reageer op dit artikel