nieuws

Verschil in cao’s door werkingssfeer

bouwbreed Premium

Binnen de bouwsector bestaan meerdere cao’s

Er bestaan cao’s per sector, per bedrijfstak, of zelfs specifiek voor een onderneming. Welke cao voor een werknemer van toepassing is, hangt af van de werkingssfeer. Een functie kan voorkomen in meerdere cao’s, leggen Hans Dusseldorp en Annemiek Verweij uit.
De werkingssfeer van een cao is een bepaling in iedere cao, waarin staat beschreven op welke onderneming of ondernemingen en op welke werknemers de cao van toepassing is. De werknemer is betrokken bij een cao wanneer de belangrijkste werkzaamheden die verricht worden door de werknemer onder die cao vallen. Ook de afdeling of de onderneming kan als uitgangspunt genomen worden. In dat geval bepaalt het belangrijkste aandachtsgebied en daaraan gekoppelde werkzaamheden van de onderneming onder welke cao de werkgever en werknemers vallen.
Een goed voorbeeld is de functie van ‘machinist’. Deze functie komt voor in meerdere cao’s. Dit komt bijvoorbeeld door de ontstaansgeschiedenis van de ondernemingen. Zo kan een machinist mobiele kraan zowel onder de cao Bouwnijverheid als ook de cao Metaalbewerkingsbedrijf vallen. De belangrijkste werkzaamheden van de ondernemingen waar deze machinisten werken zijn echter verschillend, waardoor de machinisten onder verschillende cao’s vallen. De meest voorkomende cao’s waarbij functies van machinisten voorkomen zijn de cao Bouwnijverheid, de cao Beroepsgoederenvervoer, de leo cao en de cao Metaalbewerkingsbedrijf. Terwijl de werkzaamheden van deze machinisten vergelijkbaar zijn, is het goed mogelijk dat hun arbeidsvoorwaarden verschillen doordat in elke cao andere afspraken zijn gemaakt.
De cao Bouwnijverheid, de cao Metaalbewerkingsbedrijf en de cao Beroepsgoederenvervoer kennen bijvoorbeeld een 40-urige werkweek, terwijl de leo cao een 38-urige werkweek kent. Zowel de primaire arbeidsvoorwaarden zoals het vast jaarsalaris en vakantiegeld, als ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals de pensioenregeling kunnen afwijken per cao, zie ook onderstaande tabel. Voor een medewerker die de functie van machinist bekleedt kan dit betekenen dat hij binnen de ene cao betere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden heeft dan bij een andere cao. Belangrijk voor de machinist die overweegt om over te stappen naar eenzelfde functie binnen een andere onderneming is dan om niet alleen te kijken naar het salaris, maar ook naar de andere afspraken over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die in de cao staan vermeld.
Voor meer informatie over organisatie en arbeidsvoorwaarden zie ook:
www.berenschot.com/belonen
SFlb

Vergelijking van cao’s voor de functie van machinist

Vast jaarsalaris (schaal- Arbeidstijd
maximum) (bruto uur Vakantiegeld per week)
cao Bouwnijverheid € 32.210,- 8% 40
cao Beroepsgoederenvervoer € 30.925,- 8% 40
leo cao € 31.598,- 8,33% 38
cao Metaalbewerkingsbedrijf € 27.527,- 8% 40

Reageer op dit artikel