nieuws

Vannel tekent zonder succes beroep aan tegen kartelboete

bouwbreed

Vannel Bouwbedrijf heeft zonder succes beroep aangetekend tegen de boete die de Bossche aannemer kreeg opgelegd voor deelname aan het landelijke kartel in de utiliteitsbouw.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legde het bedrijf in 2006 een boete op van bijna 350.000 euro. De sanctie werd twee jaar later met een ton verminderd tot 250.000 euro. Niettemin stapte Vannel naar de rechter.
De bouwer is onder meer van mening dat de kartelwaakhond onvoldoende rekening heeft gehouden met de financiële positie van het bedrijf. Die was destijds allerminst rooskleurig. Een faillissement hing zelfs in de lucht. Om die reden zou een symbolische boete van 1000 euro op zijn plaats zijn geweest, aldus Vannel.
Volgens het bedrijf is de kans op herhaling bovendien tot nul gereduceerd door de directiewisseling die jaren geleden heeft plaatsgevonden. Ook daarom zou een lagere boete gerechtvaardigd zijn, meent de Brabantse aannemer.
De rechtbank van Rotterdam zag evenwel geen aanleiding tot matiging van de opgelegde boete. Zij verwierp alle bezwaren van Vannel. Ook oordeelde de rechtbank dat de NMa de zaak binnen “een redelijke termijn” heeft afgehandeld. Tussen verdenking en het boetebesluit zaten twee jaar en zeven maanden. Dat is gezien de omvang van de bouwfraudezaak, acceptabel, aldus de rechter.

Reageer op dit artikel