nieuws

Val kabinet zal bouw extra hard treffen

bouwbreed Premium

Een eventuele val van het kabinet over de kwestie Uruzgan komt momenteel heel slecht uit. Diverse besluiten en wetgevingsprocessen waar de bouw nadrukkelijk mee te maken heeft, zullen dan stilvallen.

Het is duidelijk verkiezingstijd, constateert ook CDA-fractieleider Pieter
van Geel. Anders zou PvdA-leider Wouter Bos nooit zo star vasthouden aan de
verkiezingsbelofte dat Nederland niets meer zal doen in Afghanistan. Mocht het
kabinet door die actie vallen, dan heeft dat harde consequenties voor de
momenteel toch al zwaar getroffen bouw. Wat te denken bijvoorbeeld van de
Crisis- en herstelwet die nu wordt opgehouden in de Eerste Kamer. De Vereniging
Nederlandse Gemeenten meent dat de wet niet hoeft omdat er afspraken gemaakt
kunnen worden met gemeenten waardoor procedures sneller zullen verlopen. Als dat
waar zou zijn, waarom is dat dan niet al jaren eerder gebeurd? In ieder geval
zal de senaat bij een kabinetsval helemaal geen haast meer hebben. Hetzelfde
geldt voor eventuele aanvullende steunmaatregelen voor de bouw. Zo langzamerhand
is het in de politiek doorgedrongen dat de bouw een laatcyclische bedrijfstak
is. Waar andere takken van sport alweer schuchter beginnen op te krabbelen, moet
in de bouw het ergste van de crisis nog komen. Dat laten cijfers van
bijvoorbeeld EIB en Eurostat duidelijk zien.

Btw-tarief

Een in Belgiësuccesvolle actie is verlaging van het btw-tarief op renovatie
en onderhoud en een deel van de nieuwbouw. In Nederland is dat goede voorbeeld
niet gevolgd met uitzondering van wat energetische maatregelen. Bij een val van
het kabinet zal het maanden duren voordat iemand het aandurft het onderwerp weer
op de agenda te zetten. En dan de noodzakelijke ombuigingen om de
overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Doel is 35 miljard waarvoor nu de
bekende twintig werkgroepen voorstellen aan het ontwikkelen zijn. Met een
demissionair kabinet vallen er geen principiële besluiten te verwachten. Dan is
het meest simpele te snijden in investeringen. Dat levert het snelste wat op
zonder dat er politieke commotie te verwachten valt. In feite is dat nu al
enigszins te zien bij de lagere overheden. In hun zoektocht naar ombuigingen als
gevolg van kortingen op gemeente- en provinciefonds heeft een aantal provincies
al laten weten de investeringen niet buiten schot te laten. Kortom, waar dit
kabinet al niet beschuldigd kon worden van daadkracht ten aanzien van de
AOW-leeftijd, zal een val van het kabinet die dat kleine beetje daadkracht tot
nul reduceren. In tijden van economische crisis en de naweeën ervan, een slechte
zaak.

Reageer op dit artikel