nieuws

Tweede Kamer wil een aantal aanpassingen architectentitel

bouwbreed

Met enkele aanpassingen lijkt de Tweede Kamer tevreden met de wijzigingswet voor de architectentitel.

De wijzigingswet zorgt onder meer voor een tweejarige periode waarin afgestudeerde architecten pas na twee jaar praktijkervaring in het register worden opgenomen.
Tweede Kamerlid en architect Antoinette Vietsch (CDA) bracht gisteren tijdens de plenaire behandeling een aantal aanpassingen naar voren. Ze maakt zich zorgen dat er straks niet voldoende mentoren zijn om de leerling-architecten te begeleiden of dat de pas-afgestudeerden niet als volwaardige werknemers aangesteld worden. De beroepsorganisaties hebben hiertoe wel een intentieverklaring afgegeven.
Om naleving van deze toezegging te kunnen controleren wil Vietsch na zeven jaar de wet evalueren. Als blijkt dat de architecten niet meewerken moet de werkervaringseis uit het register geschrapt kunnen worden.
Een andere wijziging die het Kamerlid Vietsch voorstaat is het achterwege laten van de voorwaarde van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van een architect voor opname in het register. “Een architect kan bijvoorbeeld onderverzekerd zijn, dan is het eerder een schijnveiligheid.” De minister was het hier echter niet mee eens. “Opnemen van de aansprakelijkheidsverzekering is onderdeel van de informatieplicht.

Reageer op dit artikel