nieuws

Station Driebergen-Zeist compacte ov-knoop

bouwbreed

Het stationsgebied Driebergen-Zeist wordt een compact en reizigersvriendelijk ov-knooppunt. Dat is afgesproken in het akkoord dat de stuurgroep onder leiding van gedeputeerde Remco van Lunteren heeft gesloten.

Van Lunteren is ingenomen dat de knoop is doorgehakt. “Het stationsgebied van Driebergen-Zeist is al jaren aan verbetering toe. De files bij de spoorwegovergang zorgen dagelijks voor problemen. We geven met dit besluit een belangrijke impuls aan een betere doorstroming.”
Het ontwerp dat er nu ligt, zorgt naar de mening van de Stuurgroep voor een stationsgebied dat goed past in de Stichtse Lustwarande. Er zijn goede afspraken gemaakt over de duurzame uitwerking van het knooppunt en het gebied eromheen.
Provincie Utrecht, gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug en Bestuur Regio Utrecht hebben gesproken over een aantal varianten die vooral van elkaar afwijken qua inpassing en locatie van het busstation. Het Rijk, dat 140 miljoen euro in dit project steekt, heeft de voorkeur voor een verdiept busstation (onder maaiveld).

Waaier

Vanwege de ruimtelijke impact die een verdiept busstation heeft, zijn de regionale partijen hier geen voorstander van. Een compromis is nu gevonden in de ‘waaier op maaiveldvariant’, waarbij geen diepe bak hoeft te worden aangelegd voor het busstation. Daardoor is de ruimtelijke impact minder groot.
De waaier gaat nu uitgewerkt worden door ProRail. Daarbij wordt ook de mogelijkheid uitgewerkt voor parkeren onder het nieuwe bussta­tion. Mochten de uitvoeringskosten hoger uitvallen dan het beschikbare budget, dan is afgesproken dat de provincie, beide gemeenten en het Bestuur Regio Utrecht zich in zullen spannen voor aanvullende financiering.
Als de plannen worden uitgevoerd, komt er eindelijk een einde aan de gelijkvloerse kruising van spoor en weg. Bovendien wordt het staionsgebied overzichtelijker voor reizigers. Minister Eurlings wil voor 1 april een definitieve beslissing van de stuurgroep hebben. Daarom wordt het compromis voor de datum in de gemeenteraden en provinciale staten besproken. In 2019 moet het nieuwe station klaar zijn.

Reageer op dit artikel