nieuws

Regels frustreren hergebruik

bouwbreed Premium

De fiscale regels rond commercieel vastgoed moeten anders

Nu belemmeren ze de transformatie van bestaande kantoren, vindt het Platform Transformatie, een overlegorgaan van overheden en bedrijfsleven.
De fiscale regels die vastgoedeigenaren toestaat verlies op leegstaande kantoorpanden te verrekenen met de winst, is een van de oorzaken van het marktfalen van leegstaand vastgoed. De enige regeling die daar wat aan lijkt te doen is de nieuwe Leegstandwet die momenteel in de Eerste Kamer wordt behandeld. Het platform beveelt aan de fiscale regels aan te passen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden afgeschaft als een leegstaand kantoorpand wordt getransformeerd tot woningen. Ook moet dan het btw-tarief worden verlaagd naar 6 procent en de aftrek van transformatiekosten moet worden verruimd.
Daarnaast moet de vrijstelling van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting van leegstaande kantoorpanden worden opgeheven. Een alternatief is verdubbeling van het eigenaarsdeel van de ozb. Het zijn allemaal maatregelen die het voor eigenaren van leegstaande kantoorpanden, waarvan mag worden aangenomen dat die ook nauwelijks meer verhuurbaar zijn, aantrekkelijk maken hun bezit te transformeren naar woningen.
Zeker waar het gaat om binnenstedelijke panden leidt leegstand vaak tot verloedering. Omdat binnenstedelijke woningbouw duur en complex is, kan het niet uit zonder fiscale stimulering, vindt het platform.

Ondergeschikt

Momenteel speelt bovendien dat bij herbestemming van locaties de duurzame waarde van het aanwezige vastgoed van ondergeschikt belang is. Daardoor wordt vaak sneller gekeken naar sloop en nieuwbouw dan naar hergebruik. Het platform vindt dat dit kan worden voorkomen door bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage voor oude kantoren of een gemeentelijke heffing op sloop van vastgoed. Lege rijkskantoren beschouwt het platform als een apart probleem. De Rijksgebouwendienst of Domeinen streven te vaak naar winstmaximalisatie die haaks staat op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, aldus het platform.

Reageer op dit artikel