nieuws

Regeldruk geen punt bij verkiezingen

bouwbreed Premium

Lokale politieke partijen doen weinig aan vermindering van de regeldruk. In drie kwart van de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen is de aandacht ervoor onder maat, constateert Actal.

Het Adviescollege Toetsing Administratieve Lastendruk (Actal) heeft 279
partijprogramma’s in 31 grote gemeenten onderzocht op de mate waarin zij
aandacht hebben voor vermindering van de regeldruk. Dat blijkt bedroevend te
zijn. In sommige programma’s staan beleidsvoornemens die de regeldruk zelfs
verzwaren. “Zeker partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen staan
midden in de lokale samenleving. Ik vind het onbegrijpelijk dat deze partijen zo
weinig ambitie tonen om de regeldruk te verminderen”, vindt college-voorzitter
Steven van Eijck.

Reductiedoelstelling

Behalve dat dit niet strookt met het convenant dat Rijk en gemeenten hebben
afgesloten over vermindering van de administratieve lasten met 25 procent, is
het ook een gemiste kans. “Juist nu sterk bezuinigd moet worden op de
collectieve uitgaven, moet de regeldruk omlaag. Dat bespaart kosten, zorgt dat
sneller aangehaakt kan worden bij een aantrekkende economie en mensen niet
langer bezig zijn met overbodige bureaucratie. Er is een wereld te winnen”,
aldus Van Eijck. Hij vindt dan ook dat na de verkiezingen afspraken op dit punt
moeten worden gemaakt. “Bij het opstellen van collegeprogramma’s moeten
afspraken worden vastgelegd over de beperking van de regeldruk, met een concrete
reductiedoelstelling en één wethouder die aangesproken kan worden op de
resultaten”, is zijn advies. Van de landelijke politieke partijen die meedoen
aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft de VVD de meeste aandacht voor
vermindering van de regeldruk, op de voet gevolgd door D66 en het CDA. De Partij
voor de Dieren bengelt onderaan met iets daarboven SP en GroenLinks. In
Amsterdam hebben de politieke partijen het meeste oog voor de regeldruk gevolgd
door Rotterdam en Den Haag. De negatieve top drie wordt aangevoerd door Helmond
met Venlo en Lelystad op twee en drie.

Reageer op dit artikel