nieuws

Projectmanagers moeten meer incasseren en minder defensief zijn

bouwbreed

Journalisten schrijven zelden positief over grote projecten, want goed nieuws is geen nieuws. Projectmanagers moeten leren incasseren en zich minder vaak in de verdediging laten drukken.

Die boodschap kregen dertig projectmanagers van ProRail, Rijkswaterstaat en
Rijksgebouwendienst mee tijdens het café-college van de Rijksprojectacademie
over de rol van de media. Journalisten gingen daar in debat met de
projectmanagers over de rol van de media tijdens de uitvoering van hun werk.
Vertraging, budgetoverschrijdingen en klagende buren staan bijna altijd garant
voor negatieve publiciteit, ervaren de projectmanagers. “Bij het Rijksmuseum
kregen we de eerste twee jaar in de pers een bak ellende over ons heen gestort.
Met angst en beven wachtten we een documentaire af die alle tegenslagen in kaart
bracht. Opmerkelijk genoeg leek die samenvatting sympathie op te wekken en dat
markeerde een omslag in de berichtgeving”, merkte projectmanager Sacha
Klinkhamer van de Rijksgebouwendienst. De projectorganisatie is daarnaast
afgestapt van informatieve buurtbijeenkomsten. “Vaak bleek één boze reactie een
opruiend effect te hebben bij de andere aanwezigen. We houden nu op vaste tijden
spreekuren en proberen dan meteen een oplossing te bieden en bij te verwachten
overlast melden we vooraf per brief. Dat werkt veel beter.” Veel andere
aanwezigen gebruiken het plaatselijke weekblad om de directe omgeving op de
hoogte te houden. Ze ervaren de huis-aan-huisbladen als een weinig kritisch
medium en maken daar graag gebruik van: “Die zijn blij met iedere snipper
publiciteit en schrijven bijna altijd alles klakkeloos over.” Journalist Joris
Luyendijk (o.a. NRC Handelsblad) zet uiteen dat journalisten ook maar een
onderdeel zijn van een platte organisatie waarbij elke dag wordt gestreden om
een plekje op de voorpagina. “Met pakkende koppen en prikkelende teksten zijn je
kansen groter.” Bovendien moet de krant weer de concurrentie aan met andere
media om de aandacht te trekken. Afhankelijk van de fase van een project komt
een werk in de publiciteit. Vooral de voorfase en problemen tijdens de
uitvoering trekken de aandacht. Ook Jaap Geluk die jaren de hsl-zuid aanstuurde,
heeft veel negatieve publiciteit moeten verwerken. Bijna alle stukken zijn terug
te voeren op de problemen met het beveiligingssysteem, analyseert Geluk. Ook het
slechte imago van de Betuweroute heeft de hsl lang in de luwte gehouden.
Achteraf gezien heeft hij de gevolgen van de zich dood vliegende vogels tegen de
geluidschermen bij Breda onderschat. “Daar had ik meer kunnen doen om mijn
minister niet in de problemen te brengen.” Want projectmanagers proberen hun
bestuurders zo lang mogelijk buiten schot te houden bij tegenslagen. “Al is het
heel lastig in te schatten wat gevoelig ligt en een golf van publiciteit
teweegbrengt”, weet Geluk inmiddels. Wie het niet eens is met de standpunten van
zijn bestuurders, laat gewoon de minister of wethouder het woord doen en houdt
zelf zijn mond. Ook niet de hele waarheid vertellen of problemen zo lang
mogelijk onder de pet houden, zijn daarbij de veel toegepaste methodes. Wim
Leendertse van Rijkswaterstaat koos een andere tactiek bij de begeleiding van
innovatieve ideeën over de verhoogde Afsluitdijk. Regelmatig hield hij
journalisten informeel op de hoogte. “Het vergt lef, maar soms kan publiciteit
ook een standpunt in de politiek duidelijk maken. Zeker in de voorfase van een
project kan extra publiciteit helpen om de plannen naar een volgende fase te
krijgen.”

Reageer op dit artikel