nieuws

Proeftuin luchtscherm A28 mislukt

bouwbreed

De innovatieve luchtschermen uit de A28-‘proeftuin’ scoren lager dan traditionele gladde modellen.

Extra beplanting, T-scherm of speciale coating leiden niet tot aantoonbaar
betere luchtkwaliteit Dit is de uitkomst na drie jaar meten. De proeftuin langs
de snelweg ter hoogte van Putten werd in 2007 met veel bombarie geopend.
Verkeersminister Eurlings had hoge verwachtingen van de acht proefopstellingen
waar in 20 miljoen euro is gepompt. De eerste voorzichtige resultaten wezen op
45 procent minder vieze deeltjes in de lucht door het gebruik van alternatieve
modellen. Marktpartijen als Tauw, Ballast Nedam, Van Campen en Intron leefden
zich uit op innovaties om de luchtkwaliteit langs snelwegen te verbeteren.
Daaruit kwamen schermen met vegetatie, titaandioxide coating, actief filter,
T-top, een poreus scherm en een combinatie van diverse maatregelen. Na jaren
onderzoek is de conclusie dat geen enkel extra effect is aan te tonen. Het
gladde dunne referentiescherm lijkt zelfs het best uit de bus te komen, maten de
luchtkwaliteitsexperts van Verkeer en Waterstaat. Voor de oplettende
automobilist leverde de proef afwisselende plaatjes op langs de A28, maar het
dunne glazen scherm met harde rand en glad oppervlak bleek het meest effectief.
“Extra werking is niet aangetoond en er is dus geen aanleiding om extra kosten
te maken voor schermoptimalisaties”, is de harde conclusie van de onderzoekers
in hun Toepassingsadvies Schermen.

Positief

Wel is vast komen staan dat het gebruik van geluidsschermen ook positief
uitwerkt op de luchtkwaliteit. In vijf meetrondes is achter de schermen op drie
afstanden (5, 10 en 28,5 meter) gemeten op concentraties stikstofdioxide,
stikstofoxide en fijnstof. Op de diverse locaties werd tussen 1 tot 34 procent
minder uitstoot gemeten. “Daarmee is het effect van geluidsschermen op
luchtkwaliteit in de praktijk aangetoond”, luidt het positieve resultaat van het
grootste praktijkonderzoek voor luchtkwaliteit ter wereld.

Reageer op dit artikel