nieuws

‘Ontwikkeling Noordelijke Randstad is gezamenlijke opgave’

bouwbreed

De ontwikkeling van de Noordelijke Randstad en de schaalsprong Almere vormen een gezamenlijke opgave voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en de gemeente Almere. De provincies en de gemeente Almere gaan daarom samenwerken om de plannen voor het gebied te realiseren. Ook willen ze samenwerken bij contacten met het Rijk.

Dat is de conclusie van de Statencommissies Ruimte van de provincies
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht en een afvaardiging van de gemeenteraad van
Almere, die daarover overleg hebben gevoerd. Hoe de samenwerking gestalte gaat
krijgen, is volgens Willem Boerma, woordvoerder van de provincie Flevoland, nog
niet bekend. “Wel is na onderling overleg duidelijkheid ontstaan over welke
ambities de betrokken partijen delen en over de bereidheid samen te werken bij
het realiseren daarvan. Het voornemen is om in de toekomst waar mogelijk
gezamenlijk op te trekken richting het Rijk.”

Internationale concurrentiepositie

De Noordelijke Randstad, de zogeheten Noordvleugel, bestrijkt het gebied van
de regio Amsterdam-Haarlemmermeer-Velsen-Zaanstad. Hij loopt van daaruit via
Almere en het Gooi tot Utrecht en Amersfoort. Volgens de provinciebesturen en de
gemeente Almere is de manier waarop de Noordelijke Randstad zich ontwikkelt van
levensbelang voor de internationale concurrentiepositie van de Randstad.

Reageer op dit artikel