nieuws

Noord-Holland vestigt voorkeursrecht

bouwbreed

Provinciale Staten is akkoord gegaan met het vestigen van het voorkeursrecht door de provincie op de Bloemendalerpolder

In dit gebied in de gemeenten Muiden en Weesp moeten zo’n 3000 woningen komen en natuurontwikkeling.
Provincies kunnen het voorkeursrecht vestigen als zij een zogenoemd inpassingsplan, een provinciaal bestemmingsplan, maken en daardoor verantwoordelijk worden voor de uitvoering. Dat gebeurt in het geval van de Bloemendalerpolder, omdat het hier gaat om een locatie die door zowel Rijk als provincie is aangewezen voor de opvang van de regionale woningbehoefte. De meeste woningen komen aan de noordwestkant en aansluitend aan de bebouwde kom van Weesp.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels