nieuws

NEN voert geen correcties meer door

bouwbreed

Het Nederlandse normalisatie-instituut NEN trekt op 31 maart de Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (TGB’s) in. NEN doet dat vanwege een afspraak met het Europese normalisatie-instituut CEN.

Als de TGB’s zijn ingetrokken, zijn de boeken nog wel te koop, maar NEN voert
geen correcties en wijzigingen meer door. Het vigerende Bouwbesluit 2003
verwijst naar de TGB’s en laat een gelijkwaardige constructieve berekening toe.
Volgens Rolph Holthuijsen, normalisatie-adviseur bij NEN, heeft het
normalisatie-instituut aangetoond dat de Eurocodes gelijkwaardig zijn aan de
TGB’s. Het is echter de bevoegdheid van gemeenten om de gelijkwaardigheid van
beide te beoordelen. Omdat de Eurocodes en de daarbij behorende Nederlandse
nationale bijlagen – in tegenstelling tot de TGB’s – wel worden onderhouden, kan
een situatie van ongelijkwaardigheid ontstaan, erkent Holthuijsen. Maar het
instituut verwacht geen grote verschillen.

Overgangsperiode

Naar verwachting zal vanaf januari 2011 het nieuwe Bouwbesluit van kracht
zijn. Dat verwijst naar de Eurocodes. NEN loopt dus vooruit op een wijziging van
de Nederlandse regelgeving. Wat zijn mogelijke gevolgen van de intrekking van de
TGB’s? Het ministerie van VROM vindt dat het geen consequenties heeft, als de
TGB’s maar beschikbaar blijven, weet Holthuijsen. VROM maakt zich wel zorgen
over de vraag of iedereen voldoende op de hoogte is van de situatie, want de
overgang van TGB’s naar Eurocodes is ingrijpend. Holthuijsen verwacht dat de
TGB’s na de invoering van het nieuwe Bouwbesluit nog een jaar zullen worden
geaccepteerd. Bijna twee jaar lang zullen de ingetrokken TGB’s en de Eurocodes
nog als gelijkwaardig worden beschouwd. Ook als de Eurocodes veranderen en de
TGB’s niet. Fred van Geest, coördinator opleidingen bij de Betonvereniging,
geeft aan dat de TGB’s nog volop worden gebruikt. Dat heeft diverse redenen,
zegt hij. Zo bewandelen de constructeurs liever de betreden paden. Bovendien
vereist de TGB met voorschriften voor betonconstructies (VBC) minder
wapeningsstaal dan de Eurocodes. De toepassing van de VBC is dus economischer.
De Betonvereniging geeft cursussen over de Eurocodes. De overschakeling van
TGB’s naar Eurocodes kent een traag verloop. Van Geest heeft nog geen mensen
ontmoet die de Eurocodes omarmen. Op sommige onderdelen wordt Nederland enkele
decennia teruggeworpen, zoals ten aanzien van de berekening van dwarskrachten.
NEN probeert de Nederlandse verworvenheden te behouden door het opstellen van
‘restnormen’; dat zijn aanvullende normen bij de nationale bijlagen.

Reageer op dit artikel